Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige som stormakt

Skapad 2014-08-15 12:29 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Grundskola 6 Historia
Vi ska att dyka ner i studera Sverige som stormakt.

Vi kommer att studera regenterna och deras sätt att styra Sverige.

Vi kommer att göra ett nedslag i det trettioåriga kriget.

Vi kommer också att studera hur vanliga människor levde påverkades av sin tid. Bl.a häxjakten.

Vi kommer att diskutera begreppet stormakt och jämföra Sverige med Dagens stormakter.

Innehåll

Syfte (Nationella mål)

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll (Konkretiserade mål)

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Den svenska statens framväxt och organisation.
 • Hi  4-6
  Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500-1700 Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Undervisningen (Så här ska vi arbeta)

-Vi kommer att se på filmer.

-Vi kommer att fördjupa oss i olika områden.

-Gemensamma diskussioner.

Bedömning (Det här ska eleven kunna)

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • både självständigt  söka fakta

 • tillägna dig ämneskunskaper

 • redovisa muntligt och skriftligt om Stormaktstiden

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: