Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi 7: Cellen, bakterier och virus

Skapad 2014-08-15 12:49 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering med matris kring celler, bakterier och virus.
Grundskola 7 – 9 Biologi

Allt liv är uppbyggt av något så fantastiskt som celler. Det finns till och med djur som bara består av en enda cell! Förutom celler, kommer vi också att titta på andra små encelliga organismer, bakterier. Och, vad är egentligen virus? Om detta ska du få lära dig under de kommande veckorna.

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
 • Bi  7-9
  Kropp och hälsa Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
 • Bi  7-9
  Biologin och världsbilden Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Konkretiserade mål

När vi är klara med detta området ska du:

 • Veta vad biologi handlar om
 • Förklara vad som skiljer en levande varelse från något som inte lever
 • Förklara orden cell, vävnad och organ
 • Beskriva celler hos djur, växter och bakterier
 • Inse vad de första mikroskopen betydde för biologin
 • Veta hur bakterier förökar sig och hur de kan se ut
 • Ge exempel på sjukdomar som orsakas av bakterier och hur vi kan skydda oss mot bakterier
 • Känna till nyttiga bakterier
 • Veta varför ”nedbrytare” behövs i naturen
 • Kunna förklara hur blågröna bakterier skiljer sig från andra bakterier
 • Veta vad virus består av och hur de skiljer sig från bakterier
 • Kunna använda lupp och mikroskop och kunna laborera

Undervisningen

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter, gruppuppgifter, film och laborationer. Vid några tillfällen blir det läxa. 
Området avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper utifrån matrisen nedan och målen ovan.

Matriser

Bi
Bi 7: Livets minsta byggstenar

Bedömningsmatris

---->
------>
----->
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har visat grundläggande kunskap om biologiska sammanhang och begrepp genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Du har har goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera
Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp.
Du kan föra enkla resonemang kring biologiska sammanhang och begrepp i vardagen
Du kan föra utvecklade resonemang kring biologiska sammanhang och begrepp i vardagen.
Du kan föra väl utvecklade resonemang kring biologiska sammanhang och begrepp i vardagen.
Genomföra en laboration
Du kan med viss hjälp göra enkla undersökningar och försök, använda utrustningen och följa en instruktion. Kan bidra till att formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Du kan med viss hjälp planera och genomföra undersökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt. Kan formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Du kan självständigt planera och genomföra undersökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt. Kan formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: