Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 5: Glad, ledsen, lycklig och sorgsen, läsprojekt

Skapad 2014-08-15 14:20 i x Malmsjö skola Botkyrka
Mål: att kunna leva sig in i och förstå andra människor situation.
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk
Skönlitteratur, reflekterande texter för analys.

Innehåll

Arbetsområdet och tidsperioden

Arbetsområdet

Nordiska språk
Vi kommer att läsa, analysera och diskutera Pernilla Stalfelts bok; Vem är du? - en bok om tolerans samt Arne Svingens bok; Balladen om en bruten näsa.
Grammatik: ordklasser


Tidsperioden v. 34-37 ht-14

 

  

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • SvA  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • SvA  4-6
  Tala, lyssna och samtala Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • SvA  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.

Konkretisering av mål

Vi läser boken Hej det är jag! av Nina E. Gröntvedt. Vi läser den dels högt tillsammans dels enskilt. Vi har gemensamma diskussioner om bokens innehåll och språk.
Vi får besök av bokens författare.
Vi läser även andra texter som är skrivna av nordiska författare.
Vi repeterar  ordklasserna.

Bedömning

Genom själv- och kamratbedömning övar du in förmågan att bedöma dig själv.
Läraren bedömer: hur du arbetar på lektionerna, hur du redovisar dina arbeten och dina prov-och testresultat.

Matriser

SvA

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoden som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du ha mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om.
Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du lästen.
Skriva
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Samtala
Du har ett ganska bra ordförråd som du använder när du pratar på ett enkelt sätt med andra om saker du känner till.
Du har ett bra ordförråd som du använder när du pratar på ett utvecklat sätt med andra om saker du känner till.
Du har ett mycket bra ordförråd som du använder när du pratar på ett välutvecklat sätt med andra om saker du känner till.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Du kan använda metoder som fungerar ganska bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Du kan använda metoder som fungerar bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Du kan använda metoder som fungerar mycket bra för att du ska förstå och bli förstådd när du pratar.
Språkliga varianter
Du ger exempel på likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: