Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lokal pedagogisk planering i svenska för årskurs 4 (skriva)

Skapad 2014-08-15 14:49 i Norgårdenskolan F-6 Uddevalla
Under läsåret kommer vi att arbeta med skrivning på olika sätt
Grundskola 4 Svenska
Under läsåret kommer eleverna ges möjlighet att arbeta med olika typer av skrivuppgifter.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
 • Ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Skriva berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Skriva texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • Kunna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

 

Innehåll

Innehållet som ska behandlas i undervisningen för att eleven ska utveckla sin förmåga är:

 • Arbete enskilt och i grupp med "språkskrinet"
 • Arbete enskilt och i grupp med "Bums åk4"
 • Lärarledda genomgångar
 • Olika typer av skrivuppgifter

Konkretisering av målen

För att nå syftet ska eleven genom undervisningen utveckla följande förmågor:

 • Kunna skriva läsligt för hand.
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
 • Ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • Kunna använda eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Arbetssätt och arbetsformer

Eleverna kommer under läsåret att skriva olika typer av texter för hand och på dator. De kommer få skriva ex. dikter, faktatexter, argumenterande texter samt berättelser. Vi kommer att gå igenom de grundläggande strategierna för de olika typerna av texter. När de skriver kommer de få möjligheten att använda sig av ordlistor, samt tillgång till internetsök.

Bedömning

Utifrån kursplanens krav utvärderas varje elevs kunskapsutveckling efter varje genomförd aktivitet. Utvecklingen redovisas både muntligt och skriftligt för eleven, hemmen samt rektorn.

Det krav som eleven minst ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 är:

 • Söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor.
 • Ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Skriva berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Skriva texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • Kunna använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

Dokumentation

Dokumentation kommer att ske regelbundet, vid varje framsteg kommer dokumentation förekomma. Allt eleverna producerar sparas och utvärderas. Eleverna kommer själva vara delaktiga i sin utveckling och dokumentation genom användandet av Unikum. Dokumentationen redovisas både muntligt och skriftligt för eleven, hemmen samt rektorn.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: