Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lokal pedagogisk planering i svenska för årskurs 4 (läsa)

Skapad 2014-08-15 14:52 i Norgårdenskolan F-6 Uddevalla
En lpp i läsning för åk.4
Grundskola 4 Svenska
Under läsåret kommer vi arbeta med läsning på olika sätt.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsför­ståelse.
 • Utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Innehåll

Innehållet som ska behandlas i undervisningen för att eleven ska utveckla sin förmåga är:

 • Tystläsning samt högläsning.
 • Arbete enskilt och i grupp med "språkskrinet"
 • Arbete enskilt och i grupp med "Bums åk4"
 • Lärarledda genomgångar
 • Olika typer av läsförståelseuppgifter

Konkretisering av målen

För att nå syftet ska eleven genom undervisningen utveckla följande förmågor:

 • Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsför­ståelse.
 • Utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Arbetssätt och arbetsformer

Eleverna kommer under läsåret få läsa en rad olika typer av texter så som, skönlitterära, fakta och sakprosatexter. Eleverna kommer få läsa tystläsning varje svensklektion samt olika läsförståelse övningar där de får lära sig att söka svar ur en text, dels uttalat och det som står mellan raderna.

Bedömning

Utifrån kursplanens krav utvärderas varje elevs kunskapsutveckling efter varje genomförd aktivitet. Utvecklingen redovisas både muntligt och skriftligt för eleven, hemmen samt rektorn.

Det krav som eleven minst ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 är:

 • Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsför­ståelse.
 • Utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

 

Dokumentation

Dokumentation kommer att ske regelbundet, vid varje framsteg kommer dokumentation förekomma. Allt eleverna producerar sparas och utvärderas. Eleverna kommer själva vara delaktiga i sin utveckling och dokumentation genom användandet av Unikum. Dokumentationen redovisas både muntligt och skriftligt för eleven, hemmen samt rektorn.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: