Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn och känslor

Skapad 2014-08-15 15:00 i Sörviks skola Ludvika
Ett värdegrundsarbete där eleverna får lära sig mer om olika känslor, och vardagsdemokrati.
Grundskola F Svenska Bild
Hur vet man att någon känner sig ledsen? Vad gör man om man har bråkat med en kompis? Hur skapar vi trygghet i vår klass? Allt detta ska vi lära oss.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Eleverna får möjlighet att utveckla sin värdegrundande förmåga, kommunikatiova förmåga, begreppsförmåga, metakognitiva förmåga samt analysförmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer leka många samarbetslekar och andra gruppövningar för att skapa en trygg grupp. Vi kommer läsa olika texter som berör ämnet, och diskutera/spela rollspel utifrån detta. Vi kommer arbeta mycket estetiskt i samband med detta arbetsområde.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: