Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika talsystem

Skapad 2014-08-17 15:29 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Ett grupparbete om olika historiska talsystem.
Grundskola 7 – 9 Matematik
Ni skall tillsammans i smågrupper ta reda på hur ett speciellt talsystem fungerar, var det använts, dess för- och nackdelar.

Det skall presenteras för övriga i klassen v 35.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

I läroplanen står följande som har med ämnet att göra:

Metod

Ni får i smågrupper ett talsystem av mig. Ta reda på allt ni behöver genom internet och bibliotek.

Redovisa muntligt med hjälp av ipad.

Talsystem att välja bland:

- babyloniska, egyptiska, mayakulturens, romerska, arabiska, grekiska och binära

Bedömning

Jag bedömer hur väl du uppnår förmågorna i matematik, både under arbetets gång och vid presentationen.

Redovisning torsdag v 35

Lycka till med ditt arbete! //Maria

Uppgifter

  • olika talsystem

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Ma
  • Centralt innehåll
  • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
    Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: