Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 7, Samhällskunskap: Så styrs Sverige

Skapad 2014-08-17 18:25 i Pysslingen Skolor Montessoriskolan Castello Pysslingen
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Förra läsåret läste vi om vad som skiljer demokratier och diktaturer åt. Vi funderade också kring hur viktigt det var att vi som bor i ett land tar ansvar för det samhällsskick vi lever i. Vi kom fram till att ingen demokrati kan fungera fullt ut om inte dess medborgare både är pålästa och engagerade.

Just nu har vi, vilket du säkert känner till, valrörelse i Sverige. På teve visas valdebatter och tidningar skriver om politikernas vallöften. Massor av olika politiska partier sprider information, reklam och gör propaganda för just deras politiska budskap då de väldigt gärna vill vinna och bilda regering.

Regeringsreformen heter den grundlag som beskriver hur Sverige ska styras och vilka demokratiska rättigheter vi som bor här har. I den står det att "All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare."

Visst låter det tjusigt? Jag tycker att den meningen tål att smaka på och uttala högt om och om igen. I det här arbetsområdet ska vi kika närmare på vad som ligger bakom meningen. Vi ska stifta bekantskap med det som så tjusigt heter vår konstitution. Vi ska lära oss mer om våra grundlagar, våra politiska partier och hur det går till när den politiska makten fördelas efter valresultaten.

Innehåll

Centralt innehåll

I grundskolans läroplan finns rubriken centralt innehåll. Där står vad skolans olika skolämnen ska innehålla. Som pedagog och lärare står det mig fritt att tolka hur jag vill använda mig av det centrala innehållet. Kravet är endast att jag använder mig av det. I det här arbetsområdet kommer vi att fokusera på följande delar av det centrala innehållet:

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Arbetsgång

Vecka 34
Vi ser på de två första avsnitten av en UR-serie som heter ”Drömmen om demokrati”. Serien utspelar sig i ett framtida Sverige där det råder diktatur. En äldre kvinna har under flera år sparat olika hemlig datafiler från den tiden då Sverige var en demokrati. Dessa visar hon i allra största hemlighet för sitt barnbarn.

Första avsnittet handlar om hur valen i Sverige går till och i vilka val medborgarna kan rösta. Efteråt repeterar och samtalar vi kring hur ett riksdagsval går till.

Andra avsnittet handlar om våra grundlagar. Vi läser avsnitten i läroboken som heter Våra grundlagar och Hur ska samhället se ut (fem sidor). Ni arbetar i mindre grupper med arbetsblad 7:1. I slutet av lektionen berättar ni för de andra grupperna vad de begrepp som var svårast betyder.

Vecka 35
Vi ser på tredje avsnittet i serien ”Drömmen om demokrati”. Avsnittet handlar om partipolitik och förklarar vad ett politiskt parti är för något.

Vi läser även i läroboken det avsnitt som heter Från ideologi till parti (fyra sidor). Ni svarar på ”Frågor till texten”. Hinner du inte klart under lektionen arbetar du klart med frågorna på studietiden.

Vecka 36
Den här veckan undersöker vad som skiljer de olika partierna åt åsiktsmässigt genom att tillsammans skapa stora affischer med partiernas vallöften och valfrågor.

Vi ska också se avsnitt fyra av ”Drömmen om Sverige”. Avsnittet handlar om rösträttens historia och hur det gick till när Sverige fick demokrati.

Vecka 37
Vi gör valkompassen och deltar i skolvalet. Vi ser även femte programmet av ”Drömmen om demokrati”. Ett avsnitt som handlar om bland annat civilolydnad.

Vecka 38
Vi diskuterar valutgången och lär oss om hur det går till att bilda regering (två sidor i läroboken) Så bildas en regering.

Vi läser även kapitlen i läroboken som handlar om Kommunen och Landstinget (åtta sidor). Ni svarar på ”Frågor på texten”.

Vecka 39
Vi går igenom hur riksdagen fungerar. Vi arbetar bland annat i ett informationshäfte från riksdagen samt med ett arbetsblad där ni kollar att ni har koll på olika begrepp. Vi läser sidorna i läroboken som handlar om Riksdagen (sex sidor). Ni svarar på ”Frågor på texten”.

Vecka 40
På tisdagens lektion repeterar vi och på onsdagen har du prov på vad du lärt dig. Vi avslutar arbetsområdet med att se sista avsnittet i serien ”Dröm om demokrati”. Avsnittet handlar om framtiden och får avsluta vårt arbete kring vårt samhälles politiska styre.

Prov

Onsdagen 1 oktober kl 9:00 har vi prov på det vi har gått igenom. Det vill säga de sidor i läroboken som vi läst, de ”Frågor på texten” som vi haft, det vi strukit under i riksdagshäftet och de två arbetsbladen som du arbetat med.

Kunskapskrav

Nedan följer kunskapskrav för E i samhällskunskap. Två av läroplanens kunskapskrav saknas då vi kommer att arbeta mot dem senare under vårterminen. 

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 9
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 9
  Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
 • Sh  E 9
  Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  E 9
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
 • Sh  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
 • Sh  E 9
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: