Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsumentekonomi åk 9 2014/15

Skapad 2014-08-18 09:57 i Östervåla skola 7-9 Heby
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap
Undervisningen skall utveckla kunskaper om konsumtionens villkor.

Ge eleverna förutsättningar för att göra välgrundade val när det gäller privat ekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som man som konsument kan ställas inför.

Innehåll

Syfte

Att som konsument få kunskaper om konsumentfrågor, rättigheter och skyldigheter som konsument. 

Att kunna planera och värdera måltider, tillaga måltider och baka matbröd, enskilt och i samarbete med andra.

Känna till hushållets inkomster och utgifter, samt något om ekonomisk planering

Att vara ha kännedom att arbete i  hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag.

Att kunna göra medvetna val som konsument med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Kopplingar till läroplan

 • Hkk
  Syfte värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
 • Hkk  7-9
  Konsumtion och ekonomi Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
 • Hkk  7-9
  Miljö och livsstil Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Kunskapskraven

Kopplingar till läroplan

 • Hkk  E 9
  Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
 • Hkk  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
 • Hkk  C 9
  Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
 • Hkk  C 9
  Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
 • Hkk  C 9
  Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
 • Hkk  A 9
  Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
 • Hkk  A 9
  Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
 • Hkk  A 9
  Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Studieplanering

Undervisningen kommer under de sex veckorna att planeras enligt följande:

1. Ekonomi introduktion - mina pengar, vecko/månads-peng - till vad? Budget, kassabok. Fam.-ekonomi - konsumentgrupper. s 126-128   -                    --Pannkakor/plättar, hemgjord sylt och äppelmos


2. Praktiskt prov i bakning, enskilt med jäst                             läs s 129-132


3. Konsumentekonomi  s 133-140 Konsumentinformation, konsumentlagar och reklamation, öppet köp och bytesrätt   - Gourmetmacka och dryck

4. Konsumentekonomi-                         -Valfri köttfärsrätt med prisberäkning

5. Konsumentekonomi -  hemförsäljning, E-handel, postorderköp, spara/låna, kreditköp,om man inte kan betala..        - praktisk uppgift/rep 

6. Utvärdering/egen bedömning samt prov i Konsumentekonomi s 126-140

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: