Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk. 3

Skapad 2014-08-18 09:59 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Vi sjunger unisont och i kanon. Vi lär oss om musikinstrument och noter. Vi jobbar med rytm och rörelse. Vi lyssnar på musik.
Grundskola 2 – 3 Musik
Vi kommer att sjunga och röra oss till musik. Vi kommer också att lära oss om musikinstrument och instrumentgrupper och lyssna på olika musikgenrer.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.
Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela och ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.
Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik.
(Lgr11)

Undervisningens innehåll: Vad?

Unison sång och kanonsång
Instrumentkunskap
Rytm och takt
Rörelsesånger
Lyssna och reflektera kring musik.
Sångtraditioner kring högtiderna

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi sjunger unisont och i kanon. Ibland hittar vi på egna rörelser eller texter till sånger.
Vi kommer även att arbeta med följande;

Gå igenom instrumentgrupper; vad som kännetecknar dem, hur de ser ut och låter, samt hur man skapar ljud i olika instrument. 

Lyssna på musik och skapa bilder till.                                    

Lyssna efter vilka känslor man upplever när man lyssnar på olika sorters musik.  

Arbeta med samspel mellan musik och drama.

Prova på att uppträda i grupp.        

Spela ukulele.                                                                             

Spela på rytminstrument.          

Skapa digital musik.            

Sjunga sånger kopplade till olika teman och till olika högtider.                            

Leka musiklekar.

Kunskapskrav för år 6

Det finns inga kunskapskrav för åk3. Vi har nosat lite på nedanstående krav och är på väg mot 6:ans mål.

Bedömning

Ditt deltagande och visade intresse i sångstunder och andra aktiviteter i musik.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: