Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa

Skapad 2014-08-18 10:44 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 2 – 3 Svenska Svenska som andraspråk

Under detta läsår ska du utveckla din läsning med hjälp av olika lässtrategier. Du ska få möjlighet att läsa olika genre och pröva olika sätt att redovisa de texter du läst.

Innehåll

Mål

Målet med detta arbete är att du:
 

* Förstår och kan använda "Stjärnfixarna".

* Kan ge exempel på olika genrer och vad som är typiskt för dem.

* Kan berätta om några olika författare/illustratörer.

* Har läsflyt. 

* Har god läsförståelse.

* Har prövat olika former av redovisning.

Lgr 11

Arbetsätt

Hur gör vi för att nå målen?

Vi arbetar med materialet lästräning vid flera tillfällen varje vecka. Där kommer du att med hjälp av olika sorters texter lära dig att använda "Stjärnfixarna".

Du kommer att få en läsläxa som består av skönlitteratur som du läser flera dagar i veckan. Till läsläxan kommer du att få en Läsloggbok där du kommer att få jobba med bland annat "Stjärnfixarna".

Du får träna på att göra olika redovisningar, muntliga och skriftliga.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga

* att läsa med flyt.

* att förstå det du läst.

* att skilja mellan några olika genrer.

* att redovisa på olika sätt.

Tidsplanering

Detta arbete sträcker sig över läsåret 2019-2020

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: