Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lässtrategier

Skapad 2014-08-18 14:07 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Förmåga att tolka en text.
Grundskola 6 Svenska
...

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte


Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Förankring i kursplanens centrala innehåll

Med lässtrategier menas i kursplanen de konkreta sätt som en läsare använder för att angripa en text. Lässtrategier handlar alltså om något som läsaren gör med texten.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Konkretisering av mål

Vi har redan lärt oss att läsa, alla här inne in klassrummet kan läsa.

Men, för att bli ännu duktigare behöver vi utveckla läsningen. Vi behöver utveckla vår förståelse av det vi läser. Vi behöver utveckla vår läshastighet. Detta är mycket viktigt och något vi behöver öva. För att bli en duktig läsare behöver vi läsa många tusen sidor skönlitteratur.

Du ska få möjlighet att lära dig använda olika slag av lässtrategier för att kunna förstå och tolka olika typer av texter samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Arbetsformer

Vi ska bli expertläsare!

Vana läsare använder fyra olika principer, eller strategier för att lösa problem. De här strategierna gestaltar vi med olika figurer för att vi lättare ska komma ihåg dem.

1.De förutspår handlingen- Spågumman  2.De ställer egna frågor om texten- reportern  3.De klargör otydligheter och upptäcker samband-  Detektiven 4.De sammanfattar texten- Cowboyen

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar av lästrategierna. VI läser texter högt i klassen och hjälps åt att använda de olika strategierna, först en åt gången - sedan alla fyra tillsammans. Vi läser texter på egen hand. Vi formulerar egna frågor som leder oss till en ökad förståelse av texter.

Bedömning

Bedömningen sker löpande medan vi läser och diskuterar gemensamt. Du visar att du känner till och använder dig av lässtrategierna i ett prov.

Tid

Fortlöpande under läsåret. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: