Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2014-08-18 14:28 i Grebbestadsskolan Tanum
Vi ska läsa om Europa i världen, om länderna och naturen, städer, befolkning och näringsliv.
Grundskola 5 Geografi Svenska
Under slutet av höstterminen och början av vårterminen kommer vi att läsa om Europas länder, var de ligger på kartan, om klimatet och om hur naturen ser ut i de olika länderna. Vi läser också om de största floderna, bergen och städerna samt om befolkningen och näringslivet. Vi kommer att läsa faktaböcker, se film och göra skriftliga och muntliga uppgifter.

Innehåll

Så här skall vi jobba:

Under slutet av höstterminen och första delen av vårterminen skall du jobba med Europa. Du kommer att jobba med kartan och lära dig namn på de vanligaste länderna, städerna, floderna, haven, bergen och platserna i Europa. Du skall lära dig om klimatzoner och naturtyper som finns i Europa. Du skall lära dig hur människor lever och vad de arbetar med och lära dig relevanta begrepp. Du kommer att få visa det du har lärt dig i muntliga samtal, i läxförhör och i fördjupningsarbete.

 

Det här kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • Läsa kartor och känna till namnen på de vanligaste länderna, städerna, bergen, haven och floderna i Europa.
 • Beskriva natur, klimat och samhälle i olika delar av Europa.
 • Se samspel mellan vad människor gör och naturen där de lever.
 • Jämföra olika länder, se likheter och skillnader.
 • Förstå och använda relevanta begrepp.
 • Skriva geografisk faktatext och redovisa muntligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Ge
Geografi Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens kunskap om natur- och kulturlandskap, förmåga att resonera om processer som formar och förändrar jordytan och att resonera om hur förändringar av jordytan påverkar människor och natur
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan samt vilka konsekvenser det får för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan samt vilka konsekvenser det får för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan samt vilka konsekvenser det får för människor och natur.
Elevens förmåga att beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
Eleven beskriver, i resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven beskriver, i resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven beskriver, i resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Elevens förmåga att använda geografiska begrepp
Eleven använder geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven använder geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Elevens kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, samt förmåga att beskriva lägen på och storleksrelationer mellan geografiska objekt
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan geografiska objekt
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan geografiska objekt
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi, och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan geografiska objekt

Sv Ge
Svenska Kunskapskraven för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att skriva texter med tydligt innehåll, att skriva texter med fungerande struktur och förmåga att variera språket.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Elevens förmåga att sammanställa information med beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord och begrepp
Den information eleven sammanställt innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Den information eleven sammanställt innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Den information eleven sammanställt innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Elevens förmåga att förbereda och genomföra muntlig redogörelse och förmågan att anpassa sitt språk efter syfte och mottagare
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: