Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och addition,subtraktionLPP 2014

Skapad 2014-08-18 14:29 i x Fittjaskolan botkyrka norra Botkyrka
Inom detta arbetsområde kommer du arbeta individuellt i Matteborgen 4A och med olika arbetsblad. delta vid gemensamma genomgångar i klassen. arbeta praktiskt med konkret material.
Grundskola 1 – 4 Matematik
Nu kommer att jobba med en mycket intressant arbetsområdet där du kommer att upptäcka nya saker om talets uppbyggt, vårt talsystem, samtidigt kommer du att känna dig mer säkert när du använder miniräknare till hjälp.

Detta område kommer vi arbeta med under veckorna 35-46.

Under detta arbetsområde ska du utveckla din förmåga att:

-förstå och använda matematiska symboler

-använda olika räknesätt och förstå samband mellan dem

-använda räknelagar

-använda olika räknemetoder och välja lämpliga strategier

-

-prata matematik

-förklara för andra hur du tänker matematik

Innehåll

1. Syfte med undervisningen

Mitt syfte med undervisningen är att du ska förstå hur kul det kan vara matematikens förtrollade värld! 

  

 

Kopplingar till läroplan

  • Lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • Lgr11
    Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Matriser

Ma
Delmåls- och aktivtetsmatris

Förmåga 1
Att använda matematiska språket Att uttrycka dina tankegångar muntligt och skriftligt.
Förmåga 2
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutin uppgifter inom området addition och subtraktion Att tolka och värdera dina lösningar och svar
Delmål 1 med aktiviteter
Uttala tal 0-100 du ska kunna skilja mellan tal och siffror Du ska kunna dela ett tal i olika talsorter. t.ex. 2457 2000 400 50 7 du ska kunna addera och subtrahera inom området 0-20
Du ska kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-1000 Du ska kunna förstå kopplingen mellan addition och subtraktion
Delmål 2 med aktivteter
du ska kunna uttala tal 100-1000 du ska ordna tal efter storlek t.ex. skriv talen efter storleksordning börja med minsta tal 325, 487, 55, 369 55, 325, 369 och 487 Du ska kunna använda räknare för att kontrollera om svaret är rätt. Du klarar beräkningar för addition och subtraktion 0-100. Du är säker på tiokamraterna.
Du ska kunna välja olika strategier för att lösa uppgifter. samt att tillsammans med andra diskutera olika lösningar.)) Du ska kunna förstå att addition och subtraktion hör ihop
Delmål 3 med aktivteter
Du ska kunna addera och subtrahera inom talområdet 20-1000
Du ska kunna diskutera olika lösningar tillsammans med andra. Du ska kunna använda addition och subtraktion i vardags livet (verkligheten)

Ma
Kunskapskravsmatris

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav
Kunskapskrav
Kunskapskrav
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: