Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektronikkurs_2014

Skapad 2014-08-18 16:00 i Friskolan Asken Grundskolor
Lpp i fysik och teknik för åk 9
Grundskola 7 – 9 Fysik Teknik
Människohjärtat är en pump som fungerar med otrolig precision. Under en livstid hinner den slå runt två miljarder sig. Hjärtats egen inbyggda kommandocentral ger signal till varje slag. Utan en signal, inget slag! Tack vare elektroniken lever idag en halv miljon människor i världen ett normalt liv trots att hjärtats signalcentral är dålig. De har fått en pacemaker. Från pacemakern går ledningstrådar in i hjärtat. En svag elektrisk signa i ledningen ersätter hjärtats egen signal. Själva pacemakern sys in i en liten ficka under huden.

Även om strömmen är svag varar naturligtvis inte batterierna hur länge som helst. De måste byta efter några år. Då gör man bara ett litet snitt, byter snabbt ut hela pacemakern och syr in igen.

Inom sjukvård, industri, kommunikation och vardagsliv spelar elektroniken numera en stor roll. Alltsamman bygger i grunden på några få enkla komponenter. Det är motståndet, kondensatorn, dioden och transistorn. Dessa kan kombineras och varieras på en mängd olika sätt. Man kan jämföra med hur allt levande är uppbyggt av några få olika grundämnen.

Innehåll

Syfte:

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplan

 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Mål med denna kurs är att:

 • Du ska kunna redogöra för hur olika komponenter har påverkat teknikutvecklingen och teknikhistorian.
 • Du ska undersöka olika komponenter och redogöra för hur de fungerar och hur de samverkar med andra komponenter.
 • Du ska genomföra och dokumentera olika laborationer.

Bedömning:

 • Laborationstest och skriftliga labbrapporter
 • Studieuppgifter
 • En paruppgift
 • Ett skriftligt prov

Matriser

Fy Tk
Elektronik_2014

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Din förmåga att undersöka tekniska lösningar
Du kan undersöka och beskriva olika tekniska lösningar i vardagen.
Du kan undersöka och beskriva hur olika delar samverkar och fungerar.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar och med god användning av ämnesbegrepp beskriva hur delarna fungerar och samverkar och kan visa på liknande lösningar.
Din förmåga att tillverka en konstruktion
Du kan genomföra enkla tekniska konstruktioner.
Du kan genomföra tekniska konstruktioner genom att pröva olika lösningar tills du får det rätta resultatet.
Du kan genomföra en teknisk konstruktion och gör det på ett effektivt sätt (du läser på instruktioner och teorier innan du konstruerar).
Din förmåga att se utvecklingen av tekniska system i samhället.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några komponenter och tekniska system i samhället förändrats över tid.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur olika komponenter och tekniska system i samhället förändrats över tid.
Du kan föra välutvecklade och välunderbyggda resonemang kring hur olika komponenter och tekniska system i samhället förändrats över tid.
Du visar vilka konsekvenser det ger för individ, samhälle och miljö.
Du visar vilka konsekvenser det ger för individ, samhälle och miljö.
Din förmåga att använda begrepp
Du har börjat att använda ett naturvetenskapligt språk och förstår grundläggande begrepp.
Du använder ett naturvetenskapligt språk och behärskar de flesta av kursens begrepp.
Du uttrycker dig med ett korrekt naturvetenskapligt språk och behärskar kursens alla viktiga begrepp.
Du visar på fysikaliska samband och använder fysikaliska modeller när du förklarar.
Du använder fysikaliska begrepp för att beskriva och förklara.
Din förmåga att skriva labbrapporter
Du kan skriva enkla dokumentationer av arbetet. - alla delar är med, - enkel hypotes.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet. - utvecklade slutsatser, - ger förslag på förbättrad undersökning.
Du har välutvecklade och välunderbyggda resonemang i din dokumentation. - korrekta, välutvecklade slutsatser, - förslag på förbättringar, - ger exempel på möjliga felkällor, - nya tänkbara frågeställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: