Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sömnad år 6

Skapad 2014-08-19 07:50 i Gillboskolan Sollentuna
Grundskola 4 – 5 Slöjd
...

Innehåll

Mål från läroplan och kursplan som ligger till grund för arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Förmågor och Centralt innehåll anpassade till arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Bedömning (konkretisering av kunskapskrav):

Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 6
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 6
  I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 6
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
 • Sl  E 6
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 6
  Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
 • Sl  E 6
  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Undervisning:

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna: 
* gå igenom olika redskap, vad de heter och hur de används
* teknikinlärning
* gå igenom enkla slöjdspecifika begrepp
* enkel materiallära
* diskutera färg och form
* läsa och gå igenom arbetsbeskrivningar
* dokumentera och utvärdera

Matriser

Sl

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
du kan på ett enkelt sätt formge och framställa ett enkelt slöjdföremål utifrån instruktioner
du kan på ett utvecklat sätt formge och framställa ett enkelt slöjdföremål utifrån instruktioner
du kan på ett välutvecklat sätt formge och framställa ett enkelt slöjdföremål utifrån instruktioner
du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och fungerande sätt
du kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets och miljöaspekter.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
du kan välja handlingsalternativ som med hjälp leder framåt
du kan välja handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
du kan välja handlingsalternativ som leder framåt
du bidrar till att utveckla idéer
du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial
du utvecklar egna idéer

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
du ger enkla omdömen om din arbetsinsats
du ger utvecklade omdömen om din arbetsinsats
du ger välutvecklade omdömen om din arbetsinsats

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
du utvärderar och för ett enkelt resonemang om färg och form
du utvärderar och för utvecklade resonemang om färg och form
du utvärderar och för välutvecklade resonemang om färg och form
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: