Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal åk 6

Skapad 2014-08-19 08:11 i Skattkärrsskolan Karlstad
Vi jobbar med Matte Borgen 6A
Grundskola 6 Matematik
Vad är ett decimaltal?

Varför är det bra att kunna överslagsräkning?

Innehåll

Hur ska jag arbeta?

 gemensamma diskussioner
 enskilt med uppgifter från boken
par eller grupp med vissa uppgifter
 diagnos

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Jag ska kunna:

 •  använda tal i decimalform i vardagliga situationer.
 •  räkna med naturliga tal och tal i decimalform (överslagsräkning, huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare).
 • använda dig av rimlighetsbedömning.
 • förstå positionssystemet för tal i decimalform, tiondel, hundradel och tusendel. 
 • delta vid gemensamma samtal kring olika uppgifter.
 • förklara matteorden: hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal och decimaltecken.

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
 • Lgr11
  Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Hur ska jag visa att jag kan?

Jag (Linda) kommer att bedöma följande i muntliga och skriftliga uppgifter:

 • Om du kan förklara vad som är ett decimaltal.
 • Om du kan storleksordna decimaltal.
 • Om du kan multiplicera med 10, 100 och 1000.
 • Om du kan dividera med 10, 100 och 1000.
 • Om du kan använda dig av överslagsräkning
 • Om du kan använda dig av kort division.
 • Om du är delaktig vid gemensamma samtal kring olika uppgifter.
 • Om du kan förklara matteorden: hela tal, decimaltal, tiondel, hundradel, tusendel, decimal och decimaltecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: