👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 7 hösttermin 2017

Skapad 2014-08-19 14:27 i Dalskolan Tyresö
Terminsplanering för 7A i engelska - höstterminen 2014
Grundskola 7 Engelska

Innehåll

1. Namn på arbetsområde eller tema

Under höstterminen arbetar elever i Magic 7 boken och  Workbook / Word TRAINER häften.

Under höstterminen går vi igenom  UNIT 1-3:

Del 1  Down Under v.34-38

Del 2  Smarties v.39-43

Del 3 Canada v. 45-49

2. Konkreta mål för eleverna

Du kommer att öva på att:
- förstå tydligt tal i instruktioner, berättelser och beskrivningar som rör kända förhållanden och egna intresseområden
- kunna reflektera över och dra slutsatser om ditt sätt att lära dig engelska
- kunna muntligt berätta och beskriva något som du har sett, hört, upplevt eller läst
- kunna läsa och tillgodogöra dig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden
- kunna delta aktivt i samtal kring kända ämnen och med hjälp av olika strategier bidra till att kommunikationen fungerar
- kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något
- kunna på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter
- kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter

Du kommer att få:
- kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i några länder där engelska har en central ställning samt kunna göra några jämförelser med egna kulturella erfarenheter

3. Arbetssätt

Under de veckor som ni arbetar med varje kapitel:

  • går ni igenom texter och dialoger i MAGIC 7
  • "Class listening" uppgifter görs under lektionstid
  • du gör alla övningar med ett/två/tre "prickar" vid kapitelnummer i MAGIC 7 beroende på viken nivå du satsar på
  • vi går igenom grammatikmoment under lektionstid
  • du bör göra klart övningar i Workbook häftet (häftet lämnas in i slutet av perioden när vi har arbetat klart med aktuell UNIT)

För mer detaljerad information om vad vi arbetar med under varje kapitel se sida 4, 5, 7, 22, 36 i textboken MAGIC 7.

För att underlätta ditt arbete finns det inloggningsuppgifter i din MAGIC 7 boken - registrera dig, logga in och lyssna på texter, öva på nya ord, texter, stavning, grammatik m.m. både i skolan och hemma.

Har du gjort klart övningar till ett kapitel, får du välja vad du vill arbeta med vidare - t.ex. läsa en engelsk bok, se en film och skriva en recension, skriva en uppsats osv.

4. Bedömning

Bedömning kommer att ske löpande under lektionstid när det gäller de muntliga färdigheter. 

Glosförhör gör du 2-3 ggr under höstterminen (ett förhör på glosor till varje kapitel)

När vi har avslutat ett kapitel lämnar du in dina skriftliga uppgifter i Workbook häftet.

v.38, 43 och v.49 gör du ett skriftligt prov på resp. UNIT 1, 2 och 3.