Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sme - Att söka och få ett arbete

Skapad 2014-08-19 15:06 i Smedingeskolan Söder Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna väljer ett arbete som de söker med hjälp av CV och personligt brev. De intervjuar varandra och anställer.
Grundskola 9 Svenska
Du ska i detta arbetsområde bli bekant med hur man skriver ett CV och ett personligt brev. Du ska också skriva intervjufrågor till en anställningsintervju och även besvara frågor från en arbetsgivare. Antingen får du arbetet eller inte. Du ska kunna motivera varför den arbetssökande inte fick arbetet.

Innehåll

Arbetsgång

1. Du väljer ett arbete som du ska söka!
2. Skriv ett CV och ett personligt brev! Mallar finns på nätet. Du får fantisera men ska kunna svara på intervjufrågor från en arbetsgivare.
3. Lägg ditt CV och personliga brev i en öppen mapp!
4.Vid en utlottning ska du få en arbetsgivare som ska intervjua dig.
5. Förbered dig inför intervjun både som arbetsgivare och arbetstagare!
6. Genomför intervjun! Skriv under intervjun ner vad den sökande svarar.
7. Meddela om personen får arbetet eller ej! Motivera varför!
8. Lämna in ditt CV och personliga brev! Lämna också renskriven intervju och motiveringen till varför personen fick eller inte fick arbetet! Inlämning sker i Showbie. 
 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
 • Sv  7-9
  Informationssökning och källkritik Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Matriser

Sv
Bedömningsmatris - Att söka och få ett arbete

>
>
>
>
SKRIVA
Skriver olika typer av texter men uppvisar brister i t.ex. struktur och skrivregler vilket gör att texten blir svår att förstå.
Kan skriva olika typer av texter med ett enkelt språk så att den som läser förstår vad texten vill säga. Kan använda skrivreglerna något så när.
Behärskar olika typer av texter. Skriver nyanserar och varierat.
Har hög språklig säkerhet och flyt i sina texter.
SAMTALA & DISKUTERA
Deltar inte i samtal och diskussioner eller deltar sällan.
Deltar i samtal och diskussioner där eleven framför sina egna åsikter.
Är aktiv i olika samtalssituationer och argumenterar för den egna åsikten. Lyssnar på andra och granskar sina egna och andras argument samt ställer frågor som hör till ämnet.
Kan utifrån vad andra säger dra slutsatser och göra jämförelser i en diskussion. Kan dra paralleller till egna erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: