Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 8B - Vår fantastiska kropp/Nervsystemet styr din kropp ht 2014

Skapad 2014-08-19 19:31 i Östergårdsskolan Halmstad
Din kropp är en av de mest fantastiska organismer som finns på jorden. Du består av tiotusentals miljarder små celler som alla har ett eget liv. Vad är det som gör att du kan känna, tänka, minnas, prata och röra olika delar din kropp? Svaret är din hjärna som innehåller speciella celler som kallas nervceller.
Grundskola 8 Biologi
Vilka gränser tror du att det finns för vad din kropp kan utföra?

Hur kan vi undersöka kroppens insida?

Hur kan nervcellerna "prata" med varandra?

Vilken betydelse har vår hjärna haft för människans utveckling?

Hur kan vi undersöka hur en hjärna fungerar?

Innehåll

Hur kommer vi att arbeta?

Delar av kapitel 12,13, 14 och 15 kommer att utformas som ett grupparbete kring olika avsnitt i biologiboken. Varje grupp förbereder och genomför en lektion som handlar om sitt avsnitt. Gruppens uppgift är att:

 1. Presentera sitt avsnitt m.h.a en PowerPoint (som också läggs in på Fronter i NO-mappen/Anteckningar från lektionerna).
 2. Visa en kort beskrivande film (YouTube/SLI)
 3. Låta klassen jobba med avsnittets frågor - "Testa dig själv" - samt gå igenom de rätta svaren
 4. Konstruera 4 provfrågor till det stora provet (Prov 1). Frågorna ska handla om det ni har presenterat för klassen och ha minst tre olika svarsalternativ.

Kapitel 16 "Nervsystemet styr vår kropp" kommer att genomföras på traditionellt sätt med lärarledda genomgångar och diverse uppgifter knutna till dem.

Två laborationer kommer att genomföras - en där vi undersöker ett grishjärta och en där vi undersöker vårt eget nervsystem.

Två övningar när det gäller förmågan att diskutera, granska och ta ställning kommer att genomföras i slutet av kursen.

Vad kommer du att lära dig?

 • att din kropp består av celler
 • hur celler är uppbyggda och fungerar
 • beskriva hur olika organsystem fungerar och samarbetar
 • att stamceller kan användas för att behandla sjukdomar och kan bli framtidens reservdelar
 • fundera över vad forskning om cellerna har betytt för våra kunskaper om kroppen och möjligheterna att bota sjukdomar
 • att evolutionen har drivit fram olika typer av organsystem och jämföra hur vi och vissa andra djur andas
 • att din hjärna består av många miljarder nervceller som kan skicka och ta emot meddelanden
 • hur din hjärna styr hela din kropp - du är din hjärna
 • beskriva hur vi kan använda olika metoder för att "titta in" i hjärnan och hur nya upptäckter har förändrat vår syn på hjärnans funktion
 • diskutera hur automatiskt hjärnan fungerar och om det är du som styr din hjärna eller om din hjärna styr dig
 • hur dina organsystem och ditt hormonsystem styrs av och samarbetar med nervsystemet
 • fundera på hur nervsystemet har utvecklats hos olika djur och vad som framför allt skiljer vår hjärna från apors hjärnor

Vilka förmågor ska du utveckla och jag bedöma?

NO-ämnets tre förmågor kan beskrivas så här:

F1   Diskutera,granska och ta ställning - Här tränas din förmåga att skilja
       värderingar från vetenskapliga fakta och utvecklas ditt kritiska tänkande kring
       såväl argument som informationskällor. 

F2   Planera och undersöka - är till stor del en laborativ förmåga. Men det finns
       också mycket att lära av hur det vetenskapliga arbetssättet utvecklats och all ny
       kunskap det medfört.

F3   Beskriva och förklara - använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva
       och förklara olika samband.

Bedömning:

Bedömning kommer att ske vid vissa tillfällen under kursen. Du kommer att få tillfälle att diskutera och ta ställning skriftligt eller muntligt, vilket som passar dig bäst. Du kommer också få skriva och lämna in laborationsrapporter för att visa hur väl du kan planera och undersöka. I slutet av kursen kommer du att skriftligt få beskriva och förklara kring de viktigaste begreppen i läroboken.
Under kursens gång kommer jag alltid att leta efter saker som visar vad du för tillfället kan och vilken nivå du befinner dig på, så att vi tillsammans kan lägga upp planer för hur du ska kunna utvecklas och komma ännu längre i ditt lärande i NO.

Bedömning F1+ F3 - "Min biologilektion"
Bedömning F3 - Prov 1 - 26/9 - (s.240-249, 252-261, 265-271, 274-295, 298-305,
                                                    308-311)
Bedömning F3 - Prov 2 - 17/10 - (s.314-321, 328-335)
Bedömning F2  - Grupp 1 - Laborationsrapport 16/9 och 7/10
                           Grupp 2 - Laborationsrapport 23/9 och 14/10
Bedömning F1 - De två övningarna i vecka 43. 

Kunskapskraven:

I den här kursen kommer du framför allt att arbeta med följande kunskapskrav i rubrikform. En mer detaljerad information om vad du efter kursens slut ska kunna och hur kraven för de olika betygen ser ut hittar du i den bedömningsmatris som finns till den här kursen.

(Går inte att skriva idag på grund av en ofärdig struktur i UNIKUM. Kommer inom kort)

När ska vi arbeta med vad?

v.34
Ons  Presentation av biologikursen/Bokutdelning/Grupparbete "Min biologilektion"
        Film - "Resa till livets kärna - Cellstaden" (SLI)
Fre   Grupparbete "Min biologilektion"

v.35
Tis   Grupparbete "Min biologilektion"
Ons  Grupparbete "Min biologilektion"
Fre   Grupparbete "Min biologilektion"

v.36
Tis  Grupparbete "Min biologilektion"
Ons Grupparbete "Min biologilektion"
Fre  Grupparbete "Min biologilektion" - sista tillfället tillsammans UTGÅR p.g.a ÖN

v.37
Tis  Lektion 1 - Specialiserade celler/Organen samarbetar UTGÅR p.g.a Teater
Ons  Lektion 2 - Maten måste passa cellerna/Vad används maten till?
Fre  Lektion 3 - Syrets väg från luft till cell/Luftvägarnas försvar och sjukdomar

v.38
Tis  Lektion 4 - Vårt blodomlopp/Blodet och vårt immunförsvar
Ons  Lektion 5 - Blod- och hjärtsjukdomar/Blodets reningsverk
Fre  Lektion 6 - Huden är kroppens största organ

v.38
Tis  Lektion 7 - Skelettet ge stadga och skydd
Ons 
Fre  Lektion 8 - Musklerna sätter kroppen i rörelse

v.39
Tis  
Ons   
Fre   Prov 1 - "Vår fantastiska kropp" (delar av kap. 12, 13, 14 och 15)

v.40
Tis  
Ons  Nervsystemet består av nervceller (s.314 - 315)
Fre  Arbete med bedömning - "Hur går det till när man lyfter sin arm?"

v.41
Tis  Arbete med bedömning - "Hur går det till när man lyfter sin arm?"
Ons  Hjärnan är både mottagare och sändare (s.316 - 319)
Fre   Hur undersöks vår hjärna? (s.324) UTGÅR

v.42
Tis Förberedelse till laboration
Ons  Laboration - Hjärtat (Grupp 1)
Fre  Prov 2 - "Nervsystemet styr din kropp" (delar av kap. 16)

v.43
Tis  Diskutera, granska och ta ställning - "Stamceller framtidens reservdelar"
Ons  Laboration - Hjärtat (Grupp 2)
Fre   Utvärdering av laboration

Vilket stöd finns till undervisningen - begreppsmallar, sambandsmodeller?

Begreppsmallar för eleven att fylla i kontinuerligt.

Laborationsmallar när du skriver laborationsrapporter

Smartboardbilder och -anteckningar på Fronter

Filmer

Animationsprogram som visas på Smartboarden

Kamratbedömning/Reflektioner av eget lärande

Ett språkutvecklande arbetssätt med exempelvis mycket visuella förklaringar

Kontinuerlig feedback på vad du befinner dig, vart du ska nå och hur det ska gå till.

Matriser

Bi
Biologi åk 8B - Vår fantastiska kropp/Nervsystemet

F1 - Granska, diskutera och ta ställning

Betyg E - åk 9
Betyg C - åk 9
Betyg A - åk 9
Söka information
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

F2 - Planera och undersöka

Betyg E - åk 9
Betyg C - åk 9
Betyg A - åk 9
Fältstudier & undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningar använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till biologiska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till biologiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och du ger ett förslag på en allmän/generell förbättring.
Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och du ger förslag på en uppgiftsspecifik förbättring.
Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och du ger förslag på en uppgiftsspecifik förbättring och förklarar hur den kan påverka tillförlitligheten i resultatet.
Dokumentera undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av din undersökning.
Du gör utvecklade dokumentationer av din undersökning.
Du gör välutvecklade dokumentationer av din undersökning.

F3 - Beskriva och förklara

Betyg E - åk 9
Betyg C - åk 9
Betyg A - åk 9
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper och visar det genom att förklara med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att förklara med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: