Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 4

Skapad 2014-08-20 11:34 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 4 Engelska
Vi vill inspirera dig att tala, lyssna och skriva på engelska. Att utöka ditt ordförråd och kunna använda vanliga engelska vardagsuttryck. Att känna en lust att samtala med kamrater på engelska. Att känna till hur människor lever i andra engelskspråkiga länder.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla din förmåga att:
- läsa, skriva och förstå olika slag av texter.
- uttrycka dig på engelska.
- reflektera över hur människor bor och lever i ett engelskspråkigt land.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna:
- läsa och förstå de texter vi arbetar med i skolan.
- uttrycka dig på engelska i enkla övningar och dialoger.
- skriva enkla texter på engelska.
- känna till några olika engelsktalande länders levnadsvillkor.

Jag kommer att bedöma dina förmågor fortlöpande under lektionstid.

Lyssna när du samtalar med andra.

 

 

Undervisning och arbetsformer

 - Läsa, lyssna och skriva olika slag av texter.
- Titta på film.
- Spela teater.
- Engelska sånger.
- Engelska spel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: