Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk6 ht 14

Skapad 2014-08-20 11:42 i Hultsbergsskolan Karlstad
Grundskola 6 Engelska
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Vi kommer jobba med boken Good Stuff A samt passandeövningsmaterial. Vi jobbar kontinuerligt med hör och läsförståelseövningar samt muntlig konversation.Under höstterminen kommer även grammatik ingå i undervisningen. Vi kommer visa en Tv-serie med jämna mellanrum där eleverna får ta del av autentiskt engelskt tal och även arbeta med innehållet i densamma.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Bedömning

Bedömningen sker kontinuerligt genom muntliga och skriftliga redovisningar tex i form av glosförhör och rollspel med dialoger. Under höstterminen kommer du även att få göra hörförståelse och läsförståelseövningar samt test. Du kommer även bli bedömd på en enskild skriftlig uppgift.

Undervisning

Vi arbetar med övningar i Good Stuff A samt workbook som är anpassade till syftet. Vi tränar därmed kontinuerligt momenten läsa, tala, lyssna och skriva. Vi använder oss av utbildningsradions serie Lockie Leonard vid ett tillfälle i veckan för att ge eleverna möjlighet att höra engelska talas av engelska aktörer.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: