👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilda vikingar eller hyggliga handelsmän?

Skapad 2014-08-20 11:44 i Simrislundsskolan Simrishamn
Hur levde man på vikingatiden? Har den tiden lämnat spår i vårt samhälle idag? Hur kan man veta hur människor levde förr? Arkeologi, vad är det? Dessa frågor försöker vi reda ut under arbetets gång!
Grundskola 4 Historia Religionskunskap Bild Svenska Svenska som andraspråk
Nu beger vi oss bakåt i tiden och tar reda på hur man levde under vikingatiden. En intressant resa! Tänk att dina förfäder levde i en värld som var helt annorlunda. Historiens vingslag ska vi uppleva när vi besöker runstenarna och kyrkan i Simris!

Innehåll

Elevdel

I detta arbete kommer du att få lära dig mycket fakta om vikingatiden och medeltiden. Du kommer att få se på film, besöka Simris, läsa faktaböcker, skriva egna texter och muntligt berätta om tidsperioderna.

Konkreta mål

Du ska lära dig:

 • att komma ihåg och återge fakta, samt att med hjälp av den fakta du lärt dig analysera historiska skeenden.
 • använda olika källor.
 • att skriva ditt namn med runor.
 • att framställa bilder utifrån en beskrivning.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • återberätta det du lärt dig om livet på vikingatiden.
 • skriva en text med egna ord som belyser livet på vikingatiden.
 • kunna diskutera och argumentera.
 • kunna hitta fakta med hjälp av olika källor.

Lgr11

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6