Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska wings mini 8 section 1

Skapad 2014-08-20 14:09 i Hultsbergsskolan Karlstad
Ny mall med nya rubriker
Grundskola 8 Engelska
...

Innehåll

Planering för arbetsområde

Arbetsområdet rör främst kommunikation och olika kommunikationsmedel. Vi arbetar med ord, fraser och texter som på olika sätt behandlar resor och situationer som kan uppkomma vid dessa tillfällen. Vi arbetar med Wings  Mini åk 8, där textläsning, sånger, hörövningar, muntliga övningar samt grammatiska moment behandlas.

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska och texter från olika medier.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt genom deltagande i muntliga och skriftliga uppgifter, samt genom hör och läsförståelseövningar och test.

Undervisning

Vi arbetar med Wings mini åk 8 för att träna momenten läsa, tala, skriva och lyssna. Vi varierar textläsning, hörövningar och skriftliga övningar med muntliga dialoger. Vi jobbar mycket med att utveckla ordförrådet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: