Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering självständighet Augusti-14

Skapad 2014-08-20 15:37 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Datum: 2013-11-13

Antal barn: 1

Utvärderat datum: 2014-08-20

Innehåll

Mål från läroplanen 1mål/papper IUP/AVD Utvecklingsområde

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin självständighet och tillit till sin förmåga. 

Vad ska göras?

Att barnen får möjlighet att uttrycka sina åsikter och tankar i den dagliga verksamheten som utvecklar deras självständighet och tillit till sin förmåga.

Barnen har bestämda platser vid maten och samlingen.

 

Vem ansvarar? När? (dag,gy,utelek)

Arbetslaget

Dagligen

Vilka förmågor vill vi att barnen ska utveckla?

Att barnen ska våga säga vad de tycker och känner både till barn och vuxna. Att barnen ska utveckla sin förmåga att sätta ord vad de vill och känner vilket utvecklar deras självständighet.

 

Kopplingar till läroplan

  • Lpfö98 Rev. 2016
    Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

På vilket sätt har barnens förmågor utvecklats/Hur ser vi det?

Genom att barnen säger ifrån, uttrycker sina önskemål, berättar för oss vuxna vad de vill och känner i den dagliga verksamheten.

Barnen tar initiativ till lek och kommunikation med andra barn och vuxna genom att verbalt fråga om de får vara med eller spontant berätta om en händelse eller upplevelse som hänt i vardagen. 

Barnen svarar på riktade frågor och utför uppdrag i mindre grupp.

Vilka åtgärder ska avd vidta? Analys/bedömning (utifrån avd arbete)

Vi vuxna fortsätter med att stärka barnen i att uttrycka sina åsikter och tankar. Att ge barnen tillit att våga säga ifrån till sina kompisar. successivt stärka barnens självständighet och tillit till sin förmåga genom att finnas i närheten och låta barnen känna sig delaktiga i sina beslut på förskolan.

Fortsätta att stärka barnen i den lilla gruppen och låta dem bli trygga och ta för sig där innan vi sedan successivt ökar gruppens storlek. Vi kommer att efterhand öka kraven i den lilla gruppen genom att ge fler utmaningar. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: