Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä -ht -14, åk 5, LPP - Val 2014

Skapad 2014-08-20 15:54 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde kring demokrati, hur Sverige styrs och hur det demokratiska arbetet ser ut i praktiken. Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde fram till och med vecka 39.
Grundskola 5 Samhällskunskap SO (år 1-3)
...

Innehåll

Namn på arbetsområdet

Jä -ht -14, åk 5, LPP - Val 2014

Mål för elev

Du ska förstå begreppen demokrati och diktatur.

Du ska veta hur man kan påverka beslut i ett demokratiskt samhälle.

Du ska ha kunskaper om hur Sverige styrs.

Du ska kunna rösta.

Du ska kunna granska och värdera politiska partier.

Innehåll

Beslutsfattande och politiska idéer:

  • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut.
  • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Genomförande

Så kommer vi att arbeta:

  • Läsa och diskutera kring demokrati/val och vad det innebär.
  • Titta på UR:s serie "Dröm om demokrati" för att få en djupare kunskap kring ämnet.
  • Arbeta både enskilt, parvis och i grupp.
  • Redovisa ett politiskt parti i ett grupparbete och träna på att argumentera.

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

  • förklara vad ett demokratiskt beslut är och hur ett demokratiskt samhälle i stora drag fungerar
  • känna till hur ett val går till och känna till några politiska partier
  • kunna argumentera för en sak eller åsikt

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- reflektera över demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
-uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv

- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller

Matriser

Sh SO
Val 2014

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Se samband
Eleven har grundläggande kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och visar detta genom att beskriva enkla samband.
Eleven har goda kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och visar detta genom att beskriva förhållandevis komplexa samband.
Eleven har mycket goda kunskaper om hur Sverige är uppbyggt och fungerar politiskt och visar detta genom att beskriva komplexa samband.
Använda begrepp
Eleven använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder ord och begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ha kunskaper om vad demokrati är och kunna reflektera över demokratiska värden, arbetssätt och beslutsprocesser
Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Du visar detta genom att föra enkla resonemang kring hur besluten går till på demokratiskt vis.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Du visar detta genom att föra utvecklade resonemang kring hur besluten går till på demokratiskt vis.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Du visar detta genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang kring hur besluten går till på demokratiskt vis.
Att kunna uttrycka och värdera åsikter i elevnära samhällsfrågor och kunna argumentera för sina åsikter
Du kan uttrycka och värdera åsikter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Du kan uttrycka och värdera åsikter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Du kan uttrycka och värdera åsikter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: