Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 4A, Matteborgen

Skapad 2014-08-20 16:14 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Vi kommer att arbeta med matematik flera gånger i veckan, både inne och ute. Vi samtalar och löser problem både enskilt och i grupp. Vi arbetar med laborativt material, spelar spel och arbetar i matteboken.
Grundskola 3 – 4 Matematik
Vi kommer att arbeta med matematik flera gånger i veckan, både inne och ute. Vi samtalar och löser problem både enskilt och i grupp. Vi arbetar med laborativt material, spelar spel och arbetar i matteboken.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Din förmåga att:
* förstå och använda tal 0-10 000
* förstå talsystemet
* lösa problem med hjälp av matematik och kunna förklara hur du tänker
* använda matematiska begrepp
* arbeta både tillsammans med andra och enskilt

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
* föreslå lösningar och lösa problem
* välja mellan olika strategier och räknesätt
* kunna se rimligheten
* samtala, diskutera, motivera och presentera
* använda matematiska begrepp

Du visar vad du kan genom:
* att vara aktiv och delta vid genomgångar och diskussioner
* vid skriftligt arbete
* vid diagnoser och tester

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:
arbeta i matteboken
laborativt
spela spel
lösa matteproblem i vardagen
träna på att uttrycka sig och tänker både skriftligt och muntligt

Du kommer att göra en diagnos efter varje arbetsområde

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser

Ma
Bedömningsmatris för Problemlösning i Matematik åk 4-6

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Förstå problemet a. enskilt
Behöver handledning för att förstå problemet.
Behöver handledning för att förstå vissa delar av problemet.
Förstår problemet på egen hand.
Förstår problemet och kan förklara det.
b. i grupp
Deltar inte i diskussioner, lyssnar när kamrater diskuterar.
Gör försök att delta i diskussioner men har svårt att förstå problemet.
Deltar aktivt i diskussioner och förstår problemet
Deltar aktivt i diskussioner och bidrar till att andra förstår.
Metodval a. enskilt
Tar del av problemet men saknar förslag till lösning.
Föreslår en lösning.
Föreslår olika relevanta lösningar.
Har förmågan att se flera möjliga lösningar och kunna redogöra för hur man tänkt.
b. i grupp
Tar del av problemet men saknar förslag till lösning.
Föreslår en lösning.
Föreslår olika relevanta lösningar.
Ger relevanta lösningsförslag utifrån gruppens diskussioner.
Redovisa a. muntligt
Behöver handledning för att redovisa.
Redovisar men saknar ett eller flera steg i redovisningen
Redovisar samtliga steg med tydliga förklaringar
b. skriftligt
Redovisar svar samt förklarar tankarna bakom svaren med hjälp av handledning.
Redovisar själv men vissa steg i lösningen saknas.
Redovisar tydligt samt förklarar alla steg i lösningen.
Använda matematiska a. begrepp och symboler muntligt
Förklarar utan att använda matematiska begrepp och symboler.
Försöker förklara med matematiska begrepp och symboler.
Använder matematiska begrepp och symboler men gör misstag ibland, som till exempel att säga subtraktion men mena division.
Använder matematiska begrepp och symboler korrekt.
b. begrepp och symboler skriftligt
Förklarar utan att använda matematiska begrepp och symboler.
Använder matematiska begrepp och symboler men gör misstag ibland.
Använder matematiska begrepp och symboler korrekt.
Bedöma rimlighet
Kan bedöma om svaren är rimliga med hjälp av handledning
Kan bedöma om svaren är rimliga.
Formulera egna problem
Behöver handledning för att formulera matematiska problem.
Kan formulera matematiska problem men behöver stöd ibland.
Formulera självständigt matematiska problem.
Formulerar självständigt matematiska problem och kan förklara det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: