👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trädmåleri ht -14 9A

Skapad 2014-08-21 09:09 i Tångaskolan Falkenberg
"Måla ett träd som visar vem du är" i våta färger med bakgrund som passar till uppgiften. Prova att måla med akrylfärg. Lär känna expressionisterna.
Grundskola 9 Bild
Måleri och färglära ca 4 veckor

"Måla ett träd som visar vem du är" i våta färger med bakgrund som passar till uppgiften. Prova på att måla expressionistiskt med akrylfärg.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. /.../.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap/.../. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det egna bildskapandet.

 

Så här kommer vi att arbeta

I uppgifterna som eleven ska göra tillämpas kunskaper från år 6, 7 och 8. Vi tittar på expressionisterna och Van Gogh som underlag för hur man expressivt kan arbeta med färger. https://www.youtube.com/watch?v=Qp1ED6L2qR0

 

 

Gör flera utkast på träd både i blyerts och våt färg / akryl.

Vid fint väder arbeta utomhus, utforska fyra träd, titta noga och avbilda dem i olika skisser med blyerts.

Arbeta med ditt träd på lite tjockare A3-papper. Lägg till bakgrund som passar till dina tankar om dig själv.

Tänk på:
- kompositionen, var i bilden ställer du ditt träd, stämmer det med det du vill visa av dig själv?
- färgen, vilka färger du väljer påverkar i till stor del uttrycket i bilden,
- formen, väljer du en form som passar till ändamålet?Alla skisser och utkast sparas i mappen för att följa med i er redovisning.

Muntlig kort redovisning om hur tankarna har gått under arbetets gång då hela arbetsprocessen redovisas.
Kortfilm: Vincent van Gogh - animering - interactiv - även om det är en stillbild så lever måleriet.

Youtube hur man målar med accryl:      

https://www.youtube.com/watch?v=K8oc3pGg0Kg

https://www.youtube.com/watch?v=91mSLGOfH2E

En bildanalys av en målning av Vincent van Goghs ska lämnas in. Alternativt göres en parafras på en av Vincent van Goghs målningar då du gör en egen tolkning av en målning.

 

 

Bildanalysuppgiften hittar du här: http://www.nationalmuseum.se/Global/PDF/Skolan/nationella_provet_ht_09/skola_npht09_bildanalys_.pdf


En bild av Vincent van Gogh hittar du här:
http://bit.ly/1bqaFwp 

 

 Behöver ni mer färglära för att kunna arbeta som ni önskar med Träduppgiften? När det gäller att arbeta med akryl ska färgen blandas på palett och användas rikligt.

När allt är klart avslutas temat med nedan självreflekterande frågor:

 

1. Hur var det att måla ett träd som visade vem du var? Fick du syn på vem du var?

2. Blev det som du tänkt mig?

3. Blev det något annat än vad du tänkt dig?

4. Vad har du lärt dig?

 

5. Övriga insikter och aha-upplevelser

 

Svaren skrivs i rutan under matrisen nedan

Betygskriterier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 9

Matriser

Bl
Matris som visar vilken nivå du når i uppgiften ( Lgr 11)

E
C
A
Framställa olika typer av berättande och informativa bilder
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl ge nomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda olika tekniker för att skapa uttryck
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Presentera bilder med anpassning till syfte och sammanhang
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Formulera och välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Omdöme om arbetsprocessen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Tolka bilder och kultur
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva bilder och verk
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.