Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati - hur Sverige styrs - partier och val

Skapad 2014-08-21 11:28 i Korpadalsskolan Karlshamn
Grundskola 6 Samhällskunskap
Demokrati och hur Sverige styrs.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Under det här arbetet ska du få bekanta dig med begreppet "Demokrati". Vad finns det för rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle? 
Du kommer att få lära dig om de principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
Du skall också få lära dig om riksdagens och regeringens olika uppdrag, om det lokala beslutsfattandet i kommuner och om hur du kan göra för att påverka beslut.

Bedömning

Se matris.

Matriser

Sh

Matris

Bedömning utifrån kunskapskraven åk 6 Till vänster i matrisen uttrycks nivån för godtagbara kunskaper. Till höger om denna nivå visas hur utveckalde prestationer kan beskrivas.
E
C
A
Demokratibegreppet
Visar på ett enkelt sätt att du förstått begreppet demokrati
Visar att du förstått begreppet demokrati och att du kan föra ett enkelt resonemang kring det.
Visar att du förstått begreppet demokrati och att du kan föra ett utvecklat resonemang kring det.
Beslutsprocesser
Visar på ett enkelt sätt att du förstått några beslutsprocesser i vårt samhälle.
Visar att du förstått några beslutsprocesser i vårt samhälle och att du kan föra ett enkelt resonemang kring det.
Visar att du förstått några beslutsprocesser i vårt samhälle och att du kan föra ett utvecklat resonemang kring det.
Riksdagens och kommunfullmäktiges funktion
Visar på ett enkelt sätt att du känner till att det är riksdagen som fattar beslut i Sverige
Visar att du känner till vilken funktion riksdag och kommunfullmäkti-ge har
Kan resonera kring riksdagens och kommunfullmäkti-ges funktion och vad i samhället de fattar beslut om
Politiska partier
Vet att det finns olika partier.
Kan namnge några partier.
Känner till de största partierna.
Begreppsförståelse
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Använder begrepp på relativt fungerande sätt..
Använder begrepp på ett väl fungerande sätt.
Söka information och värdera källor
Använder källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för ett enkelt resonemang om källans trovärdighet.
Använder källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om källans trovärdighet.
Använder källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade resonemang om källans trovärdighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: