Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft

Skapad 2014-08-21 15:29 i Gammal Trelleborg
Du får möjlighet att lära dig mer om kraft, rörelse, gravitation och friktion under detta arbetsområde.
Grundskola 6 Fysik Teknik
Vad är kraft? Vad händer egentligen då man rör sig? Friktion, hur uppstår det? Gravitation, vad är det? Allt detta ska vi ta reda på tillsammans.

Innehåll

Förmågor vi tränar

Dessa förmågor kommer vi att fokusera på under detta arbetsområde:

Analysförmåga

- förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det.

Begreppslig förmåga

- förstå olika begrepp, d.v.s. nya ord som används inom ett visst ämne. T.ex. olika fysikord som kraft, rörelse, hastighet, friktion o.s.v.

- visa att du kan kunna använda begreppen.

Varför gör vi detta?

Vi jobbar med detta för att du ska förstå vad friktion, rörelse och kraft egentligen är. Du kommer att ha användning av det då du i framtiden kör bil, rör två material mot varandra, är på ett nöjesfält/tivoli, sportar (t.ex. åker skidor), funderar över hur det kommer sig att du kan stå kvar på jorden och inte faller rakt ut i rymden o.s.v.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Faktakunskaper och mål

Målet är att du ska: 

 • förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.
 • veta vad en kraft är och kunna ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
 • kunna förklara vad gravitations-, friktions- och centripetalkraft är genom att ge exempel.Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Arbetsform och grupper

 

 

 • Vara med på genomgångar och diskutera
 • Förklara olika begrepp utifrån texten i boken skriftligt
 • Experimentera
 • Läsa texter och svara på frågor
 • Genomföra ett skriftligt prov

Bedömning

Det jag kommer att bedöma är hur väl du kan:

 • de förmågor och mål vi jobbar med
 • visa dina kunskaper muntligt och skriftligt
 • dina resultat på ett skriftligt prov
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: