Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, läsa & skriva

Skapad 2014-08-21 15:43 i 0 Dalkjusan Trollhättan
En LPP för läsning och skrivning i år 2.
Grundskola 2 Svenska
Hur kommer det att gå för människorna från huset på Alvägen? Kommer de att hitta skatten och kunna rädda huset? Vilka äventyr får de vara med om?

Detta och mycket mer kommer ni att få läsa om och skriva om under år 2.

Innehåll

Arbetsområdets mål

I arbetet med att läsa och skriva ska du lära dig:

- att läsa enkla, kända och elevnära texter med flyt.

- att återberätta och förstå det du har läst.

- att skriva med läslig handstil, samt att kunna skriva på datorn.

- att skriva enkla texter av olika slag, t.ex faktatexter, berättelser.

- att få text och bild att samspela.

- att använda dig av de vanligaste skrivreglerna, som punkt, stor bokstav, frågetecken, utropstecken, samt att kunna stava vanligt förekommande ord.

- alfabetisk ordning.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att kunna läsa enkla texter genom att lyssna på dig när du läser. Vi kommer att bedöma din förståelse av det du har läst genom att ställa frågor till dig om texten. Du kommer också att få återberätta det du har läst.

Vi kommer att bedöma din förmåga att skriva olika slags texter genom att läsa det du har skrivit. Vi kommer att titta på om du skriver med en läslig handstil samt om du kan skriva på datorn. Vi kommer också att bedöma om du kan få text och bild att samspela.

Vi kommer att titta på din förmåga att använda dig av skrivregler och stavningregler, samt om du kan alfabetisk ordning.

Undervisning

Vi kommer att jobba med:

- att läsa olika slags texter, faktatexter och skönlitteratur.

- att läsförståelse genom att prata om det vi har läst och jobba med olika sorters läsförståelse material.

- att återberätta det vi har läst.

- att skriva olika slags texter, faktatexter och berättelser.

- att få text och bild att samspela, vad kan man skriva till olika bilder och vad kan man rita till olika texter.

- skrivregler och stavningsregler.

- att träna på handstilen.

- att skriva på datorn.

- alfabetisk ordning.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.

Nationella mål

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: