Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My relationship with music åk 9 ht 2014

Skapad 2014-08-21 21:39 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Do you remember the first song you listened to? How has your childhood music memories influenced your taste in music today? Time to go back and define your relationship with music!
Grundskola 9 Engelska
Do you remember the first song you listened to? How has your childhood music memories influenced your taste in music today? Time to go back and define your relationship with music - You're on the air!

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Utveckla muntlig kommunikation om ett för eleverna välbekant och aktuellt område.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Beskrivning av arbetsområdet:

Läraren delar skriven text om sin relation till musik.

Eleverna skriver liknande text om sin relation till musik (bara för eget bruk, ska inte lämnas in).

Förbered intervjufrågor med hjälp av stödfrågor från läraren (papper som delas ut).

Intervjua varandra i par (intervjupar finns på sites) och spela in på garage band.

Förbered ett radioinslag där er intervjupartner är er inbjudna gäst och gör intervjun "live". Spela musik som ger en bild av er gästs relation till musik.


Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

Hur du bidrar till att kommunikationen fungerar i intervjusituationen.

Hur tydligt och varierat du pratar i radio.

Hur väl du anpassat din framställning till de som lyssnar.
 

 

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Presentationer och EGAR v. 34 - 38

Göra radioshowen "live" v. 37 & 38

Matriser

En
My relationship with music - radio interview

E
C
A
Muntlig framställning (radio)
I muntliga framställningar (radioshow) kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar (radioshow) kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar (radioshow) kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Muntlig interaktiv förmåga (intervju)
I muntlig interaktion (intervju) kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion (intervju) kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion (intervju) kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategier för att förbättra interaktionen
Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: