Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romarriket

Skapad 2014-08-22 09:18 i x Trädgårdsstadsskolan Botkyrka
• Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår tid
Grundskola 7 – 8 Historia
Du ska arbeta med romarriket under vecka 34 och 35. Med hjälp av föreläsningar, filmer, diskussioner och eget arbete ska du lära dig om romarriket.

Innehåll

Uppgifter

  1. Hur grundades romarriket och hur kunde det växa till ett så stort välde?
  2. Hur var samhällsstrukturen och den politiska makten uppbyggd?
  3. Du ska känna till några ledande personer, till exempel kejsare, politiker eller vetenskapsmän. Du kan dessutom göra en fördjupning om en valfri person.
  4. Hur gick det till när romarriket gick under? Varför gick det under?
  5. Du ska kunna ge exempel på hur den romerska kulturen lever kvar i dag.
  6. Du ska känna till och kunna ge exempel på byggnader och ingenjörskonst från romarriket.
  7. Du måste ange källorna som du använder från internet och böcker.

 

Examination och betygsnivåer

Prov den 29 augusti.Du ska också göra en Power Point där du skriver svar på uppgifterna, den ska du presentera i en liten grupp om vi hinner. Det är din Power Point som du har att läsa på inför provet, du har också en skriftlig sammanfattning att läsa på samt några länkar till din hjälp:

Vad är grejen med Antiken?

https://www.youtube.com/watch?v=h3SLIAKF_JY

 Romarriket 1 (lektionsstartare)

https://www.youtube.com/watch?v=PTvNEQnaymM

 Romarriket 2 (lektionsstartare)

https://www.youtube.com/watch?v=-Vh6Il-Fv-Y

 Texter om Rom

http://www.ne.se/enkel/romerska-riket

Betyg E

Du visar grundläggande kunskaper om romarriket, du för enkla resonemang om romarriket samhällsuppbyggnad och politik och hur det påverkat nutid samt beskriver enkla samband om hur och varför romarriket först växte sig stort för att sedan gå under.

Du använder minst två källor och redovisar vilka källor du använt.

 

Betyg C

Du visar goda kunskaper om romarriket, du för utvecklade resonemang om romarriket samhällsuppbyggnad och politik och hur det påverkat nutid samt ger utvecklade beskrivningar av samband om hur och varför romarriket först växte sig stort för att sedan gå under.

Du använder flera källor och olika sorters källor, till exempel internet och böcker samt jämför källornas information.

 

Betyg A

Du visar mycket kunskaper om romarriket, du för väl utvecklade resonemang om romarriket samhällsuppbyggnad och politik och hur det påverkat nutid samt ger väl utvecklade beskrivningar av samband om hur och varför romarriket först växte sig stort för att sedan gå under.

Du använder dig av flera olika källor, jämför källornas information samt värderar källornas trovärdighet

 

 

 

 

 

 

Matriser

Hi
Historia grundmatris 7 - 9

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Aspekt 1
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Ny aspekt
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Ny aspekt
Reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Ny aspekt
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: