Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och väder

Skapad 2014-08-24 08:12 i Gläntanskolan Helsingborg
Vi arbetar med hur värme påverkar olika ämnen och hur den förflyttas. Olika vädertyper och hur man mäter väder.
Grundskola 5 Fysik
Värme - hör ihop med hur snabbt molekyler rör sig...ju snabbare desto varmare. Tar ett ämne större plats när det blir varmt? Hur sprider sig värme? Varför blir det olika väder? Hur håller man kvar värmen? Hur överlever djuren kyla? Det här ska vi ta reda på.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

utveckla kunskap, nyfikenhet och intresse för att undersöka omvärlden. Eleverna ska ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Det här kommer vi att arbeta med:

 - att värme hör ihop med hur snabbt molekylerna rör sig
-  att värme kan spridas på tre sätt
-  några ämnen som leder värme bra eller dåligt
-  hur man mäter temperatur och vilken skala vi använder
-  meteorologi t.ex. om hur vindar uppstår
-  vardagsnära exempel på hur man gör så att vi eller saker i vår omgivning inte blir för varma eller kalla
-  hur en termos fungerar
-  hur något djur har anpassat sig till extrema temperaturer
-  utföra enkla experiment
-  dokumentera arbete i text och bild.

Hur?

Vi kommer att

- se filmer inom arbetsområdet
- ha genom gångar med diskussioner
- använda oss av läromedlet "Boken om Fysik och Kemi". 
- arbeta med instuderingsuppgifter individuellt.
- söka fakta och dokumentera. 
- göra småexperiment där vi undersöker hur saker och ting hänger ihop
- arbeta i grupper, där ni diskuterar er fram till svaren utifrån värmefrågorna

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 

 • söka naturvetenskaplig information från olika källor för att skapa egen faktatext. 
 • presentera en skriftlig faktatext
 • utföra undersökningar och dokumentera dem.
 • använda olika begrepp inom värme och väder genom att ge exempel och beskriva dessa. 

          se bedömningsmatris

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: