Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering i Bild, åk5

Skapad 2014-08-24 11:09 i x Trädgårdsstadsskolan Botkyrka
Grundskola 5 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Därför är det viktigt att få kunskaper om detsamma för att själv kunna uttrycka sig. Genom bildundervisningen får du chansen att arbeta med olika typer av bilder och kan på så sätt utveckla din kreativitet och bildskapande förmåga.

Under höstterminen i åk5 kommer du att få börja med att framställa ditt tävlingsbidrag till vår skoltidning "Havsbladet". Sedan kommer du att få bekanta dig med Popkonsten och konstnären Andy Warhol och få arbeta med ett självporträtt i oljepastell. Vi kommer även att påbörja ett arbete om människokroppen då du får lära dig om proportioner, kroki och att teckna människor.

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Undervisning:

Du kommer att få chansen att utveckla din förmåga att skapa olika typer av bilder, både 2- och 3-dimensionella, med hjälp av många olika material. Du kommer att få träna på, och lära dig om - färg, form och uttryck samt även olika konstarter och konstnärer.

 

Arbetssätt: 

Vi kommer att ha gemensamma introduktioner och genomgångar där jag presenterar de nya uppgifterna. Här kommer du få delta i samtal och diskussion kring de olika uppgifterna.

Därefter kommer du att få arbeta individuellt, men gör klokt i att ta hjälp av både mig och dina kamrater för att diskutera olika idéer och lösningsförslag. Ha för vana att alltid skissa och kom med egna idéer om hur du kan utveckla ditt arbete, visa och förklara för mig hur du har tänkt.

Du har eget ansvar i att driva ditt arbete framåt under terminen. Givetvis finns jag där för att hjälpa dig under hela din arbetsprocess. 

 

Redovisning:

Efter avslutat arbetsområde gör du en skriftlig utvärdering och limmar in i din Bildbok tillsammans med ev. skiss och det färdiga arbetet. Ibland har vi en utställning och då lånar du ut din bild innan du limmar in den.

Ibland kommer du även att få redovisa ditt arbete muntligt.

 

Syfte

Under den här perioden kommer du att få utveckla följande förmågor: 

  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap
  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
  • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
  • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

 

Matriser

Bl
Bedömningsmatris i Bild, åk5

Bedömningsmatris i Bild år 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bildkommunikation
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Bildframställning
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Kreativitet
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Bildanalys
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden. visa »
Utvärdering
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: