Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 5, Så styrs Sverige

Skapad 2014-08-24 12:51 i 0 Viks skola Värmdö
Grundskola 6 Samhällskunskap
...

Innehåll

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • i stora drag förklara med korrekta begrepp hur den demokratiska beslutsprocessen i Sverige är uppbyggd och fungerar
 • sortera ihop partier, partiledare, partisymboler och minst en viktig ståndpunkter för respektive parti
 • argumentera för minst en egen åsikter muntligt och skriftligt
 • kunna bemöta andras åsikter muntligt
 • granska och avgöra skillnaden mellan information och propaganda
 • göra enkla jämförelser mellan partierna

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • återberätta och förklara med hjälp av rätt begrepp som t ex riksdag, regering, kommun och landsting hur Sverige styrs
 • resonera kring hur demokrati fungerar
 • granska, analysera och resonerar om en fråga som berör dig
 • hur du resonerar kring skillnader partipolitisk information och propaganda
 • förklara grunden till demokratisk beslutsprocess
 • dra egna slutsatser och formulera dina tankar i tal och skrift
 • argumentera för dina åsikter i tal och skrift

Undervisning

Vi kommer att:

 • diskutera demokratins historia, andra styrelsesätt och andra länders politiska styre
 • gå igenom hur beslutsprocessen fungerar i din närmiljö dvs kommun och landsting
 • diskutera vilka beslut som fattas var och av vem och vilka
 • läsa och undersöka de olika svenska partierna och jämföra deras budskap och värderingar
 • gå igenom begrepp såsom t ex; kommun, landsting, valkrets, riksdag, regering, partiprogram, grundlag, debatt, parti, politiker, diktatur osv
 • följa med i samhällsdebatten och tillsammans diskutera runt "de stora valfrågorna"
 • starta egna partier och skapa egna partiprogram
 • genomföra ett skolval
 • argumentera i tal och skrift
 • föra en gemensam partidebatt där varje parti redovisar sitt partiprogram med väl underbyggda argument

 

 

 

Syfte

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sh  A 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  A 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: