Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem bestämmer?

Skapad 2014-08-24 16:36 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
I dessa valtider gör vi en fortsättning på vårt tidigare tema om vårt samhälle. Vi funderar kring vem som bestämmer!
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3) Matematik
Som en fördjupning av vårt tidigare tema "Vårt samhälle" arbetar vi med frågan

- Vem bestämmer?

Vi kommer bland annat fundera över vem som bestämmer hemma och i skolan. Vi kommer även att arbeta med Valet 2014 och vem som bestämmer i Sverige.

Innehåll

Mål

Under temat kommer du att få träna din förmåga att reflektera över vem som bestämmer och värdera olika texter.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning - Vad ska jag kunna?

Efter temat "Vem bestämmer" ska du kunna:

 • Förklara skillnaden mellan demokrati och diktatur
 • Ge exempel på mänskliga rättigheter
 • Ge exempel på regler/normer och varför de behövs (orsak/konsekvens)
 • Ge exempel på hur ett elevråd kan genomföras.
 • Delta i diskussioner genom att lyssna och framföra egna åsikter
 • avläsa ett enklare stapeldiagram/tabell
 • kunna ställa en fråga till ett diagram/tabell

 

Kopplingar till läroplan

 • SO   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • SO   3
  Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.

Undervisning - Hur ska jag lära mig detta?

Du kommer att få möjlighet att:

 • Se filmer om samhället och om demokrati
 • Diskutera samhället och ta ställning i olika frågor samt ta del av det aktuella riksdagsvalet
 • Ta del av hur demokratiska beslut tas i skola och i övriga samhället
 • Diagram och statistik kring valet
 • Ta del av barnkonventionen
 • Läsa faktatexter och skapa texter
 • Läsa tidningsartiklar
 • söka information och granska olika källor
 • träna på att leda diskussioner
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: