👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 6 läsåret 17/18

Skapad 2014-08-24 21:03 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Språk är människan främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många olika områden.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska träna på att utveckla dina förmågor i att
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
reflektera över hur man lever i något annat land där engelska används.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med att:
läsa och skriva olika typer av texter,
olika övningar i Break,
se film,
diskutera,
dramatisera,
lyssna på hörövningar

Vi kommer att arbeta enskilt, parvis och i grupp.

Vi kommer också att arbeta med kamratbedömning.

Bedömning:

Vi kommer att bedöma hur väl du kan:

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådda,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
reflektera över hur man lever i något annat land där engelska används

Matriser

En
Engelska åk 4-6

Ännu ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förstå
Jag kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Jag visar min förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Jag visar min förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Jag visar min förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
För att underlätta min förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan jag välja och använda mig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta min förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan jag i viss utsträckning välja och använda mig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta min förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan jag i viss utsträckning välja och använda mig av strategier för lyssnande och läsning.
Välja & använda material
Jag kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
Jag kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
Jag kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i min egen produktion och interaktion.
Formulera sig
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan jag formulera mig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan jag formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan jag formulera mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta & förbättra
För att förtydliga och variera min kommunikation kan jag bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera min kommunikation kan jag bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera min kommunikation kan jag bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Formulera sig
I muntlig och skriftlig interaktion kan jag uttrycka mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan jag uttrycka mig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan jag uttrycka mig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Jag kan välja och använda mig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Jag kan välja och använda mig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
Jag kan välja och använda mig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera & jämföra
Jag kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Jag kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Jag kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.