Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion v 34-39

Skapad 2014-08-25 07:54 i Toftaskolan Falun
Vi utgår ifrån Mattestegen åk 4-6 i jobbet med addition och subtraktion. Utöver jobbet i grundboken har vi pratmatte i klassrummet, vi räknar på tavlan, jobbar med arbetsblad och gör diagnoser. Vi repeterar positionssystemet(talsorterna) och tränar parallellt på multiplikationstabellerna.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi utgår från Mattestegen i vårt arbete med Addition och subtraktion. Utöver arbetet med grundboken jobbar vi med diagnoser, arbetsblad, pratmatte, praktisk matte, problemlösning och vi räknar tillsammans på tavlan. Vi repeterar positionssystemet(talsorterna). Eleverna ska kunna två olika uppställningar för additon och två för subtraktion.

Innehåll

Elevdel

Addition och subtraktion (vecka 34-39)

• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

• Positionssystemet för tal i decimalform.

Det binära talsystemet, (Vad är ett binärt tal?)

Ett tal som bara kan anta två olika värden (bi = två), t.ex. ett (1) eller noll (0). Eller som en lampa som

antingen är tänd eller släckt .),och talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.


Problemlösning

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Algebra

• Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

• Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

• Metoder för enkel ekvationslösning.

• Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • genomföra skriftliga beräkningar i addition, subtraktion med säkerhet
 • du ska kunna två olika uppställningar för addition och subtraktion
 • genomföra överslagsräkningar med säkerhet och kunna finna olika strategier för detta
 • välja vilket räknesätt du ska använda när du ställs inför ett matematiskt problem
 • mattebegreppen: t.ex. term + term = summa,  term - term = skillnad,
 • genomföra en enkel ekvationslösning genom att du visar förståelse för hur räknesätten hänger ihop

 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma följande förmågor:

 • din förmåga att föra matematiska resonemang och ställa frågor som för resonemanget vidare i gruppen
 • din förmåga att kunna förklara hur du tänker och kunna använda olika uttrycksformer för att visa detta ex muntligt, skriftligt genom att rita mm
 • din förmåga att formulera och lösa problem
 • din förmåga att kunna använda matematiska begrepp
 • din förmåga att visa dina kunskaper genom att delta aktivt både på genomgångar, grupparbeten, enskilt arbete samt på skriftliga prov

Vi kommer att bedöma följande färdigheter:

 • att du kan genomföra skriftliga beräkningar i addition, subtraktion med säkerhet
 • att du kan genomföra överslagsräkningar med säkerhet och kunna finna olika strategier för detta
 • att du kan välja vilket räknesätt du ska använda när du ställs inför ett matematiskt problem
 • att du kan begreppen: term + term = summa,  term - term = skillnad
 • att du kan genomföra en enkel ekvationslösning genom att du visar förståelse för hur räknesätten hänger ihop

Undervisning

 • Vi kommer att arbeta med moment i helklass, i grupper samt med enskild räkning. Vi kommer att spela spel samt arbeta med laborativt material för att öka förståelsen.
 • Du kommer att få läxor en gång per vecka.
 • I slutet av avsnittet kommer du att få göra en diagnos för att själv se vad du ev. behöver träna mer på.
 • Under arbetets gång ska du visa upp vad du kan genom att få chans att diskutera matematik med andra
 • Du ska få visa dina kunskaper genom att göra ett prov.

Lgr11

Syfte

Du ska utveckla de här förmågorna

-Skriva ner och lösa problem med hjälp av matematik.

(formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier

och metoder)

-Använda och lära sig matteord, vad de betyder och hur de hänger

ihop.

(använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp)

-Välja och använda ett fungerande sätt för att lösa uppgifter.

(välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa

rutinuppgifter)

-Berätta om och visa hur du förstår matematiska uppgifter.

(föra och följa matematiska resonemang)

-Att använda ett mattespråk när du pratar om hur du löser uppgifterna.

(använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och

redogöra frågeställningar, beräkningar och slutsatser)

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Generell matris i Matematik åk 1-6, Lgr11

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Du har vissa grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan även på en enkelt sätt beskriva olika matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer, t. ex. symboler, konkret material eller bilder , på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan även beskriva olika matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer, t.ex. symboler, konkret material eller bilder, på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt fungerande sätt. Du kan även beskriva olika matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer, t.ex. symboler, konkret material eller bilder, på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Du kan även beskriva olika matematiska begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer, t.ex. symboler, konkret material eller bilder, på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Du kan i viss mån välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med rimligt resultat.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med rimligt resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.
Du kan ibland växla mellan olika uttrycksformer samt i viss mån föra och följa enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra och följa enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra och följa utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Du kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra och följa välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du kan i redovisningar och samtal i viss mån föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du kan formulera och lösa mycket enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan formulera och lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: