Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2014-2015 DANSKA Modersmål FSKL(0)

Skapad 2014-08-25 15:17 i Modersmål Trelleborg
Denna LPP gäller för ämnet modersmål - Mro Trelleborgs kommun med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola F
Du har en relation til Danmark og bor i Sverige.

- Sammen skal vi läre mere om Danmarks geografi

- Hvad er Dannebrog ?

- Hvilke landsdele findes i Danmark og hvilke byer kender du ?

- Hvilke traditioner og højtider har man i Danmark ?

Du kommer til at läre meget mere med dansk litteratur(höjtläsning) og sange/ sanglege.

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över traditioner och kultur i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • Ml
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna:

 • Et vis kändskap till kultur och traditioner, karta (landsdelarnas placering) och flaggan
 • Återberätta vardagliga händelser på ett mer utvecklats sätt och återberätta en text på ett i huvudsak fungerande sätt
 • Förstå och uttrycka i dåtid, nutid, framtid
 • Läsa enkla ord och åldersanpassade meningar/ texter
 • Skriva enkla ord ur din vardag och ditt namn och efternamn. Skriva enkla meningar om dig själv och din familj och vardag
 • Räkna till 20
 • Känna igen vissa lekar, sånger, sagor från området där modersmålet talas
 •   

Arbetsformer och materiel

Arbetsform:
Vi sitter i grupp och lysner på varandra och taler till gruppen.

 • Högtläsning av lärarens och elevers  till gemensam återberättelse av innehåll, individuel tolkning och egna reflektioner
 • Skriftliga uppgifter på övningsark och i skrivhäftet
 • Avskrivning av ord och korta meningar
 • Pussel, Lekar och sång

Materiel:
Sagor/ fakta böcker, bild, musik, tidningar, magasiner, övningsark, rita/klippar/klistra och skrivar/ riter i eget arbetshäfte och på tavlan

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • Förstår, lyssnar och följar med vidinstruktioner, samtal i gruppen och vid högläsning
 • Läsa modersmålets alfabetet och anpassade texter -jämtfört med svenska
 • Skriva alderanpassede texter. Skriva egna ord och enkla meningar
 • Samtala om vardagen, dina intressen, familj, vänner m.m.
 • Återberätta vardagligar  sagor, händelser, traditioner och jämförelse ur din vardag.

Jämföra modersmålet ord och uttryk, likheter och olikheter med det svenska språket. Betydelser. Kultur, traditioner, historia

Matriser

LPP i modersmål för FSKL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LÄSA
Du känner igen alfabetet i modersmål. Du känner igen ditt namn (LUS 1). Du känner till läsriktningen (LUS 2).
Du bekantar dig med bokstäverna och dess uttal Du vet att en skriven bokstav har ett ljud (LUS 3) och du läsa bekanta ord i texter med hjälp av ordbild
Du gör enkla jämförelser (ljud, bokstäver mellan modersmål och svenska t.ex. i ditt namn och korta ord) Du lister ut nya ord du har möt tidigare(LUS5) Tar hjälp av bokstaverna för att läsa et ord. Du korrigera dig själv iblandt (LUS6)
SKRIVA
Du skriver ditt förnamn
Du känner till skrivteckens form och riktning.
Du skriver ditt efternamn. Du skriver av vissa korta ord och gör enkla jämförelser och beskrivningar (ordens längd, antal stavelser i ordet).

Språkproduktion och språkförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du förstår en enkel instruktion av 2-3 led.
Du återberättar enkelt vardagliga händelser.
Du återberättar vardagliga händelser på ett mer utvecklat sätt.
Du berättar enkelt var du bor och hur du bor.
Du deltar i samtal och dialog på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du förstår och uttrycker dåtid, nutid och framtid.
Du berättar enkelt om din familj och du nämner familjemedlemmar.
Du samtalar om vissa vardagliga ting på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder pluralformen av vissa substantiv.
Du lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för dig eller pratar med dig.
Du förstår vad en åldersanpassad text eller handling handlar om (t.ex. svarar på frågor).
Du återberättar en text på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du återberättar en text på ett relativt fungerande sätt och du anger någon detalj.
Du återberättar en text eller en handling respektive tolkar en bild på ett väl fungerande sätt och anger flera detaljer.

Språkbruk

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du namnger vissa färger, kroppsdelar, mat, djur, klädesplagg.
Du anger och förstår vissa ord på form, storlek och antal.
Du förstår vissa ord om rumsuppfattning och prepositioner.
Du tackar och hälsar artigt.
Du använder begrepp av veckodagar och årstider.
Du namnger veckodagar och årstider i ordning. Du känner igen namn på månader.
Du känner igen och delvis kommer ihåg vissa rim och ramsor.
Du leker med språket i rim och ramsor (t.ex.: hus-mus).
Du rimmar på egen hand.
Du räknar till 20.

Kultur och samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du känner igen vissa lekar, sånger och sagor från områden där modersmålet talas.
Du känner till vissa lekar, sånger och sagor från områden där modersmålet talas.
Du kan vissa korta verser, rim och ramsor från områden där modersmålet talas.
Du känner igen vissa traditioner och högtider från områden där modersmålet talas.
Du känner till vissa traditioner och högtider från områden där modersmålet talas.
Du kan och berättar om vissa traditioner och högtider från området där modersmålet talas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: