Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i år 3 - Hagabergskolan

Skapad 2014-08-25 21:51 i Pysslingen Skolor Hagabergskolan Pysslingen
Grundskola 3 Svenska
Vi arbetar med svenska språket genom att lyssna, tala, läsa och skriva.

Innehåll

Övergripande mål (LGR 11)

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Konkretiserade mål

Målet för arbetsområdet är att eleven:

LÄSA

 • Läser relativt obehindrat elevnära texter
 • Förstår vad han/hon läser samt kan återbertätta

LYSSNA

 • Kan lyssna aktivt och ställa relevanta frågor om det han/hon har hört
 • Kan förstå och följa muntliga instruktionerna
 • Kan återberätta vad hon/han har hört

TALA

 • Våga tala inför andra
 • Kan prata om elevnära samtalsämnen med relevant innehåll
 • Kan kommentera och berätta egna åsikter samt relatera till egna erfarenheter

SKRIVA

 • Kan skriva sagor med röd tråd
 • Kan skriva faktatexter
 • Kan skriva med läslig hadstil
 • Kan stava många vanligt förekommande ord
 • Kan följa skrivregler

Undervisningens innehåll och genomförande

Inom arbetsområdet kommer eleven att:

 • läsa olika typer av texter så som skönlitteratur och faktatexter
 • arbeta med läsförståelse
 • skriva sagor och faktatexter
 • ha genomgångar om skrivreglerna och stavningsregler
 • hålla muntliga redovisningar
 • diskutera

 

 

Bedömning

Elevens bedöms via:

 • delaktighet på lektionerna
 • muntligt och skriftligt arbete
 • diagnoser och tester

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: