👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året runt med årstider

Skapad 2014-08-25 22:13 i Furulundsskolan Halmstad
Denna LPP kommer du att arbeta med under hela läsåret. I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna: varför de växlar, vad som kännetecknar dem och vad det innebär för djur och natur.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna?

Innehåll

Syfte

Ur Lgr 11, biologi: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

 

 

Mål

 

 • Du ska veta vilka årstider vi har och när de inträffar under året.
 • Du ska få förståelse för årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Du ska kunna berätta om djurs och växters anpassningar till olika årstider.
 • Du ska utifrån bilder berätta om något djurs och någon växts livscykel
 • Du ska kunna namnge några växter och djur, svampar och träd,
 • Du ska kunna sortera växter och djur efter deras egenskaper samt,
 • ge exempel på vem som äter vem (näringskedjor) i naturen. 

 

 

 

 

Arbetssätt

 • Vi tränar på månader och årstiderna.
 • Du kommer att få titta på filmer om varför vi har årstider samt om de olika årstiderna.
 • Du kommer att rita bilder med typiska tecken på årstiderna.
 • Vi kommer att prata om hur naturen påverkas av årstiden och hur den förändringen påverkar oss och djuren.
 • Vi kommer att följa årstidernas växlingar genom att vi undersöker naturen omkring oss och letar tecken på årstiden.
 • Vi  pratar om växter och djurs livscykler.
 • Vi arbetar med att sortera, gruppera och artbestämma några vanliga djur och växter.
 • Vi pratar om näringskedjor i naturen.
 • Vi lär oss om vilka Carl von Linné och Elias Fries var och deras viktiga arbete med att sortera och namnge växter, djur och svampar.

 

Bedömning

Du ska visa att du kan:

 

 • berätta om våra fyra årstider och ge exempel på typiska tecken för årstiden.
 • berätta hur djur och växter anpassar sig till årstiden.
 • Du ska med hjälp av bilder kunna berätta om något djurs och någon växts livscykel.
 • namnge några växter och djur,
 • sortera växter och djur efter deras egenskaper samt,
 • ge exempel på vem som äter vem (näringskedjor) i naturen.

 

 

Uppgifter

 • Svampar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3