Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2014 år 5

Skapad 2014-08-26 14:30 i Blåsboskolan Västerås Stad
Valet 2014. Politiska partier, regering och riksdag. Hur demokratiska beslut fattas.
Grundskola 4 – 5 Samhällskunskap Svenska
Inför valet den 14 september ska vi lära oss mer om vilka politiska partier vi har Sverige och ta reda på vad de tycker i några olika frågor. Vi ska lära oss om regeringen och riksdagens arbete. Vi ska även ta reda på hur ett val går till.

Innehåll

Våra mål

Du ska:

 • känna till hur en demokrati fungerar.
 • känna till hur valet går till i Sverige.
 • känna till vilka de störst politiska partierna är. 
 • kunna berätta om regeringens och riksdagens uppdrag.
 • förstå och använda begreppen demokrati och politik. 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar.
 • undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor.
 • söka efter information från olika källor.
 • läsa och skriva faktatexter.
 • titta på filmer som berör demokrati och diskutera innehållet.
 • besöka valstugorna och ställa egna formulerade frågor
 • Redovisa våra frågeställningar muntligt och med bild- eller textstöd.

 

Bedömning

Du visar att du når våra mål genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner.
 • hålla dig till den "röda tråden" under samtal och diskussioner.
 • kunna redogöra för vad ett demokratiskt samhälle innebär.
 • du kan berätta  något om regeringen och riksdagen.
 • du kan berätta något om Sveriges politiska partier.
 • tillsammans med en eller flera kompisar bildar ett parti och kommer överens om minst en sakfråga som ni tycker är viktig.
 • kunna argumentera för er sak.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: