Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val och demokrati 2014

Skapad 2014-08-26 15:21 i Tingbergsskolan Lilla Edet
DEMOKRATI OCH VAL 6A och 6B Centralt innehåll: • Vad demokrati är • hur demokratiska beslut fattas • Hur ett klassråd och elevråd fungerar • Hur ett val går till • Hur man kan visa vad man tycker och påverka beslut • Vad riksdag och regering gör • Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven. Tar ställning själv. Arbetssätt: 1) Övning och diskussion: ”Strandsatta på öde ö” 2) Film om valrörelse, politik och styre 3) Arbete med lärobokstext + uppgifter 4) Partiuppgift – vi söker information 5) Läxförhör
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vad händer den 14 september i Sverige? Jo - det är val! I följande arbetsområde får du möjlighet att lära dig om demokratins grunder och stifta bekantskap med våra största partier.

Innehåll

Centralt innehåll:

  • Vad demokrati är
  • hur demokratiska beslut fattas
  • Hur ett klassråd och elevråd fungerar
  • Hur ett val går till
  • Hur man kan visa vad man tycker och påverka beslut
  • Vad riksdag och regering gör
  • Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven. Tar ställning själv.

Matriser

Sh
Val och demokrati 2014

Rubrik 1

E-nivå
Nivå 2
Nivå 3
Fakta
Du har grundläggande faktakunskaper.
Du har goda fakta -kunskaper.
Du har mycket goda faktakunskaper.
Begreppslig förmåga
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Analytisk förmåga
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader. Du för enkla resonemang kring orsaker till och konsekvenser av.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader. Du för utvecklade resonemang kring orsaker till och konsekvenser av.
Du för väl utvecklade resonemang om likheter och skillnader. Du för väl utvecklade resonemang kring orsaker till och konsekvenser av.
Hantera information 1
Du använder källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Du använder källor på ett relativt ändamålsriktigt sätt.
Du använder källor på ett ändamålsriktigt och effektivt sätt.
Kommunikativ förmåga
Du resonerar med till viss del underbyggda argument.
Du resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du resonerar med välutvecklade, nyanserade och väl underbyggda argument.
Metakognitiv förmåga
Du tolkar och reflekterar kring information och frågeställningar som rör ämnet.
Du tolkar och reflekterar på ett utvecklat sätt kring information och frågeställningar som rör ämnet.
Du tolkar och reflekterar på ett välutvecklat sätt kring information och frågeställningar som rör ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: