Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mary Shelley's Frankenstein åk 9 svenska

Skapad 2014-08-26 18:20 i Ättekullaskolan Helsingborg
v.39-43.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi skriver texter i olika genre, /bearbetar/ger respons och tränar den muntliga framställningen i större och mindre grupp. Temat under de tre veckorna är SKRÄCK. Vi skriver skräckdikter, skräcknoveller och en recension på filmen och boken Mary Shelley's Frankenstein. Vi

Innehåll

Tema Skräck

Målet med undervisningen är att:

Eleverna utvecklar/tränar den skriftliga förmågan och blir medvetna om den språkliga kvaliteten i sina uppsatser - den kommunikativa kvalitén, strukturen,innehållet,språket,skrivreglerna.

Eleverna övar läsförståelse av olika typer av texter/ och utökar sitt ordförråd.
De ska kunna, reflektera över innehållet och värdera det.

Eleverna ska aktivt kunna delta i samtal och diskussioner och sätta sig in i andras tankar samt kunna redovisa ett arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA...
gemensamma genomgångar (genre) och diskussioner

individuella skrivuppgifter enligt skrivprocess
individuella och gemensamma läsförståelseuppgifter
individuella och gemensamma muntliga diskussionsuppgifter

gemensam upplevelse av en film och boken Frankenstein av Mary Shelley.

 

Analyserna ska vara klara v. fredag 43. 

 

Bedömning: se matris

Matriser

Sv SvA
Skräcknovell

Förmågan att:

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Förmågan att:

  • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Betyget D innebär att kunskaps- kraven för betyget E och till över- vägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Betyget B innebär att kunskaps- kraven för betyget C och till över- vägande del för A är uppfyllda.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: