👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattedetektiverna, 2A Tal

Skapad 2014-08-26 19:51 i Västra Berga skola Helsingborg
Nu börjar ett spännande år tillsammans med Alfa,My ,Eta, Pi och en hund som heter Sirius. Alla bor de i staden Kalkylus som ligger mellan siffrorna 3 och 4 på en linjal någonstans.... Tillsammans med dem ska vi lösa problem och samtidigt lära oss mera matematik.
Grundskola 2 Matematik
När Mattedetektiverna sitter på Ambrosias kafé och läser tidningen upptäcker de att något blivit fel med sidnumren i tidningen. Mystiskt! Vad kan ha hänt? Nu har Mattedetektiverna ett nytt fall att lösa.Vi hjälper dem så klart!

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska få lära dig 

 

 • ental, tiotal och hundratal
 • talen upp till 100
 • ordningstalen upp till hundra
 • begreppet tallinje
 • lite om hur man räknade förr

 

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få:

 • genomgångar, både enskilda och i grupp
 • träna strategier
 • träna viktiga begrepp som t.ex. hälften/dubbelt
 • prata och diskutera matematik och lösa matteproblem
 • arbeta i din mattebok

Viktiga ord och begrepp

 • tallinje
 • ental
 • tiotal
 • hundratal
 • ordningstal
 • hälften
 • dubbelt

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du kan:

 • dela upp tal i ental, tiotal och hundratal
 • använda och förklara de begrepp som vi arbetat med t. ex hälften / dubbelt
 • välja strategi och lösa problem
 • talens grannar och ordningstalen upp till 100

 

Du kommer också själv att få bedöma hur du tycker att du lärt dig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3