Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2014-08-26 20:20 i Ättekullaskolan Helsingborg
Brokonstruktionsarbete, pneumatik .
Grundskola 7 – 9 Teknik
...

Innehåll

Undervisning

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

 • Beskriva och ge exempel på hållfasta och stabila konstruktioner.
 • Beskriva några egenskaper hos och tillämpning av olika material.
 • Använda dig av tekniska ord och begrepp.
 • Planera ett uppdrag och ge förslag på lösning, skissa och konstruera och ge förslag på förbättringar.
 • Dokumentara arbetet med hjälp av en skriftlig rapport.
 • Ge exempel på någon känd bro och hur den är konstruerad.
 • Värdera olika teknikval för individen, samhället och miljön.
 • Analysera drivkrafterna bakom brobyggandet och hur de förändrats över tid.

Ni kommer att se filmerna "Broslaget" och jobba med en ord och begreppslista. Göra mindre hållbarhetsövningar. Besöka en byggarbetsplats och jobba med en armeringsuppgift. Ni kommer i grupp planera en undersökning, skissa på lösning och konstruera en bro.

Kursplanen

 

 Centralt innehåll i teknik år 7-9.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Bedömning

Jag bedömmer följande arbetsuppgifter.

 • Dokumentationen - skriftlig rapport.
 • Arbetsprocessen och arbetsättet. 

Matriser

Tk
Teknik

E
C
A
Skiss/ritning
gör enkla ritningar/skisser
gör utvecklade ritningar/skisser
gör väl utvecklade ritningar/skisser
Begrepp och uttrycksformer
med viss användning av ämnesspecifika ord och eller termer
med relativt god användning av ämnesspecifika ord och termer
med god användning av ämnesspecifika ord och eller termer.
Konsekvenser för individ, samhälle och miljö
beskriver och ger exempel för enkla resonemang
förklarar och visar på samband och för utvecklade resonemang
förklarar och visar på mönster, generaliserar och för välutvecklade resonemang
Drivkrafter bakom teknikutveckling och historik
beskriver och ger exempel och för rimliga resonemang
förklarar och visar på samband och för underbyggda resonemang
förklarar och visar på mönster, generaliserar och för väl underbyggda resonemang
Arbetsprocess,identifiera problem och ger förslag på lösningar
utvecklar en i huvudsak fungerande konstruktion genom att pröva idéer till lösningar, väljer alternativ dom leder processen framåt
utvecklar i huvudsak väl fungerande konstruktion genom att pröva och ompröva idéer till lösningar, bearbetar alternativ som leder processen framåt
utvecklar en väl fungerande konstruktion genom att pröva och ompröva och självständigt välja lösningar som leder processen framåt
Betydelse av egenskaper hos tekniska material och val av konstruktion
kan till viss del förstå skillnader mellan materialegenskaper och val av olika konstruktioner
kan föra ett resonemang kring och förstår skillnader mellan materialegenskaper och val av olika konstruktioner
för ett väl underbyggt resonemang kring skillnader i materialegenskaper och val av konstruktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: