Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap År 5

Skapad 2014-08-27 08:39 i Morgongåva skola F-6 Heby
Demokrati och riksdagsval
Grundskola 5 Samhällskunskap
Under de fyra första veckorna på höstterminen kommer vi att jobba med demokrati och valet i Sverige. Vi kommer att avsluta med ett skolval v 37.

Innehåll

Avsnitt1

Kopplingar till läroplan

 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Kursplanemål

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
 • Sh  E 6
  Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Konkretiserande mål:

 • vi använder litteratur och resonerar utifrån innehållet
 • Vi tittar på och pausar i filmen och diskuterar vad som är bra och vad som är dåligt

Bedömning

Vi tittar på hur delaktig man är i diskussionen .

Hur man kan leta fakta på olika sätt.

Undervisning

Bygger mycket på resonemang runt olika teman som vi plockar fram genom böcker och många kortfilmer.

Tillämpningsuppgift

Efter avslutat område kommer vi att ha ett muntligt förhör.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: