Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - stora tal ht-14

Skapad 2014-08-27 10:04 i x Malmsjö skola Botkyrka
Matematik - stora tal för åk 5 under ht-13
Grundskola 5 Matematik
Matematik - stora tal för åk 5 under ht-14

Innehåll

Arbetsområde/innehåll

Under några veckor framåt kommer du att arbeta med din talsuppfattning. Du kommer att lära dej förstå hur vårt talsystem fungerar. Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000000. Du kommer också att kunna ordna tal efterstorlek, använda de fyra säknesätten inom talområdet och använda dej av olika metoder för att få fram lösningen av en uppgift. Matteord som du kommer att bli bekant med är tiotusental, hundratusental, rimligt och romerska siffror.

 • Tid för arbetet: v.35-39

Arbetssätt......

Muntliga genomgångar, samtal, eget arbete i Matte direkt - Borgen, diagnoser och läxor

Syfte och centralt innehåll från LGR 11 om det valda ämnesområdet.

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Bedömning mot kunskapskraven i åk 6

När du har arbetat med detta område ska du kunna:

 • Läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000000
 • ordna tal efter storlek
 • Addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
 • använda metoderna "rita en bild" eller "prova mig fram"
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

Du kommer att bli bedömd genom: • prov • läxförhör • samtal kring uppgifter

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  E 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser

Ma
Stora tal år 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
1
Kan läsa och skriva tal inom talområdet 0-1000 000
Behöver hjälp med att läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000
Kan läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000 på ett i huvudsak fungerande sätt
Kan läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000 på ett fungerande sätt.
2
Kan ordna tal efter storlek
Behöver hjälp med att ordna tal efter storlek
Kan ordna tal efter storlek på ett i huvudsak fungerande sätt
Kan ordna tal efter storlek på ett fungerande sätt
3
Kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
Behöver hjälp med att addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
Kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet på ett i huvudsak fungerande sätt
Kan addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet på ett fungerande sätt
4
Kan multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet
Behöver hjälp med att multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet
Kan multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet på ett i huvudsak fungerande sätt
Kan multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet på ett fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: