👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska årskurs 6 "Holidays + Food and health" HT19

Skapad 2014-08-27 10:40 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Engelska år 6 (ht 2016) ur What's up? 6
Grundskola 6 Engelska
De två första delarna av What's Up? 6 kallas "Holidays" och "Food and health". Vi kommer att arbeta med dessa teman, lära oss nya ord, fraser och uttryckssätt. Vi kommer också att arbeta med grammatik och språkriktighet såsom oregelbundna verb (textbook p. 102-103) fram till höstens prov.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Syften för dessa arbetsområden är att utveckla det engelska språket och kunskaper om engelskspråkig kultur genom att läsa olika texter samt arbeta med ordkunskap. Vidare syfte är att träna på att producera meningar själv både muntligt och skriftligt. Att lära sig språkliga strukturer är ett ytterligare syfte.

Undervisningens innehåll: Vad?

 • ord och uttryck som är bra att behärska när man är i, pratar om eller skriver om de situationer som behandlas i texterna i "Holidays" och "Food and Health".
 • Grundläggande grammatik (i texter, faktarutor och övningar i avdelningarna "Holidays" och "Food and Health" och oregelbundna verb på s. 102-103 i textbook).

Undervisningens innehåll: Hur?

 • Vi använder oss av texter, hörövningar, muntliga och skriftliga övningar ur kapitlen "Holidays" och "Food and Health" i What's Up? 6
 • Ord och fraser övas i det gemensamma arbetet med texterna och i muntliga och skriftliga övningar (enskilt eller i grupp). 
 • Grammatikavsnitt ingår i området. (Faktarutor med regler, muntliga och skriftliga övningar och en  lista på oregelbundna verb som finns i textbook.
 • Vi behandlar även realia som ansluter till texterna och/eller till händelser i de engelsktalande länderna.
 

Bedömning

 Jag bedömer

reception (hur du läser/lyssnar och förstår)

interaktion (hur du genom tal och skrift kommunicerar)

produktion (tala och skriva, t.ex. kortare texter, presentationer)

läxförhör och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Holidays + Food and health

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Ny nivå
Hörförståelse
Har besvarat någon fråga korrekt och visat viss hörförståelse
Har besvarat flera frågor korrekt och visat relativt god hörförståelse
Har besvarat nästan alla frågor korrekt och visat god hörförståelse
Läsförståelse: text
Har besvarat någon fråga korrekt och visat viss läsförståelse
Har besvarat flera frågor korrekt och visat relativt god läsförståelse
Har besvarat nästan alla frågor korrekt och visat god läsförståelse
Skriftlig förmåga: översätta till engelska
Har översatt meningar och visat förmåga att formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
Har översatt meningar och visat förmåga att formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Har översatt meningar och visat förmåga att formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriftlig förmåga: skriva egna meningar
Har skrivit egna meningar och visat förmåga att formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
Har skrivit egna meningar och visat förmåga att formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Har skrivit egna meningar och visat förmåga att formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Ordkunskap
Har visat förmåga att ge enkla och begripliga exempel på några ord inom olika områden
Har visat förmåga att ge enkla och relativt tydligt exempel på flera ord inom flera olika områden
Har visat förmåga att ge enkla och tydliga exempel på de flesta ord inom olika områden
Diskussion/ muntligt
Har pratat och presenterat grundläggande innehåll, uttrycker sig enkelt och begripligt
Har pratat och presenterat en stor del av innehåll samt uttrycker sig begripligt och sammanhängande till viss del.
Uttycker sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Presenterat innehåll och anpassar till mottagare.